Governance

Leiderschap 3.0 is vrouwen op het lijf geschreven

24 februari 2016 | 2 min lezen

In Nederland bereiken nog steeds weinig vrouwen de top. Te weinig. Toch ziet Oscar David, organisatiepsycholoog verbonden aan het Women Corporate Directors Program van TIAS School for Business and Society, het positief in. “Vrouwen passen veel beter bij de vorm van leiderschap die nu nodig is.”

U bent gespecialiseerd in leiderschap en macht. U onderscheidt drie modellen van macht?
Dat is correct. Macht 1.0 is heel basaal: the survival of the fittest. De sterkste aap op de apenrots. Onderzoek wijst uit dat mannen van nature meer vanuit macht 1.0 handelen dan vrouwen. Macht 2.0 gaat over regels en ‘checks and balances’. En je hebt macht 3.0, daarin staan mensen centraal. Het vermogen om vanuit een dienende manier macht uit te oefenen.

Welke vorm van macht domineert in onze huidige samenleving?
Er is een evolutie in de wereld gaande, ook op het gebied van leiderschap. Wat je nu ziet, is dat macht 3.0 steeds belangrijker wordt. Dit past optimaal bij de nieuwe innovatieve samenleving, waarin organisaties plattere structuren hebben. Bovendien komt er een nieuwe generatie aan die wars is van hiërarchie in organisaties. Een mooi voorbeeld vind ik ING Nederland, dat haar hoofdkantoor heeft omgebouwd en werkt met ‘tribes’ om tot creatieve ideeën te komen. Een zeer platte structuur om creativiteit te stimuleren.

Wat betekent deze evolutie voor het aandeel vrouwen in de top?
De leiderschapsstijl die het beste aansluit op de leiderschapsbehoefte die ontstaat, is leiderschap 3.0. Dit past vanuit het model macht gezien beter bij een vrouw. Het gaat over het luistervermogen en het verbindende vermogen. Natuurlijk wil je bij dit type stelling niet generaliseren, maar ik ben zeker positief gestemd over het aandeel vrouwen in de top. Het nieuwe leiderschap dat nodig is, is op het lijf geschreven van de vrouwelijke leider.

Bij recente affaires over fraude en machtsmisbruik aan de top zijn relatief weinig vrouwen betrokken. Kun je dat verklaren vanuit het model macht?
Mannen neigen van nature meer naar macht 1.0, omdat zij meer testosteron hebben. Vrouwen worden hier wat minder door gedreven. Over het algemeen hebben leiders die zich minder laten leiden door macht 1.0, meer succes op de lange termijn. 

Een voorbeeld is het aangaan van een fusie. Dit wordt vooral door mannen ingegeven, minder door vrouwen. Zonder te veel in generaliseringen te denken, kiezen vrouwen vaker voor het creëren van een veilig klimaat. Zij willen dus minder snel voor zo’n risicovolle onderneming als een fusie kiezen. Onderzoeken wijzen uit dat een organisatie vaak niet profiteert van een fusie.

U bent docent in het Women Corporate Directors program. Wanneer is uw bijdrage hierin geslaagd?
Leiderschap is een kunst en een kunde die toewijding en enthousiasme vraagt. Mijn bijdrage is geslaagd als de vrouwelijke deelneemsters na afloop kritisch(er) naar hun eigen leiderschapsvraagstukken kúnnen en dúrven kijken. En bovendien heb ik hen nieuwe, direct toepasbare handvatten aangereikt waarmee zij met veel motivatie hun eigen leiderschap naar een hoger niveau kunnen gaan tillen.

Oscar David is verbonden aan het TIAS Women Corporate Directors Program: The Next Generation. Dit programma is ontworpen om de volgende generatie Women Corporate Directors op te leiden. Ben je een talentvolle vrouw met ambitie om door te groeien naar hoger management en bestuurlijk niveau? 

Lees meer over dit programma

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.