Accounting, finance & control

“De kwaliteit van controllers in Nederland stijgt"

5 januari 2015 | 2 min lezen

Een interview met dr Ronald Spanjers, voorzitter van het curatorium voor het programma Executive Master of Finance and Control / Register Controller (EFMC/RC).

Wat doet het curatorium RC?

Het curatorium houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van de opleiding en adviseert daarover aan de directeur van de opleiding, prof. Michael Corbey. Zie ons als zijn kritische vriend, die zegt dat er een groen puntje sla op je hoektand zit en helpt dat weg te poetsen. Wij krijgen niet betaald voor ons werk, om de typische controllersvraag “wat dat doet met de kostprijs van de opleiding” maar meteen te beantwoorden. Wij vinden het leuk een bijdrage te leveren en blijven zelf op die manier goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het controller-onderwijs.

Wie zitten er in het curatorium?

Wij hebben in het curatorium vertegenwoordigers met ervaring, en werkzaam in industrie, overheid, zorg, bank, industrie, onderwijs en consultancy. We worden overigens voor maximaal twee maal vier jaar benoemd, dat verklaart waarom we nu twee vacatures hebben. Wat we gemeen hebben is praktische en theoretische kennis van het controllersvak en in kennisoverdracht. De leeftijden van onze leden liggen tussen de veertig en de zestig, want we zoeken mensen met brede ervaring en liefst op bestuurlijk niveau. Wij zijn waar de meeste deelnemers naar toe willen groeien, op de positie van CFO.

Het bewaken van de kwaliteit van de opleiding, hoe doet u dat?

Wij volgen prestaties van deelnemers, cijfers, scripties, in- door en uitstroom, wonen soms een diploma-uitreiking bij en lezen een scriptie. Wij volgen de prestaties van docenten en de beoordelingen gegeven door deelnemers. Zo nu en dan nodigen wij een docent uit voor een gesprek of we gaan op bezoek. Wanneer een docent niet aan de norm voldoet dan adviseren wij de directie voor een verbeterplan. Is er geen verbetering, dan wisselen we van docent. Ook stimuleren we het vooruitkijken, zodat we op tijd nieuwe docenten met moderne inzichten beschikbaar hebben.

U zegt ‘moderne inzichten’, is het vak van controller zo veranderd?

Veel werkzaamheden die vroeger technische vaardigheden vereisten, worden nu bijvoorbeeld met BI-tools geautomatiseerd. De opleiding gaat deelnemers natuurlijk niet leren hoe met BI-tools te werken, maar wel om de juiste vragen te stellen. Is dit tool correct gebruikt, zijn de resultaten volledig en zo voort. Dan komt het belangrijke deel: een analyse maken op basis van de resultaten, die een verbinding legt met de doelen van een organisatie en een board adviseren over mogelijke maatregelen. Dat is de grootste verandering die wij zien. Moderne middelen nemen het speurwerk over van de controller, zodat hij meer tijd heeft voor zijn adviserende rol.

Stel dat het curatorium moderne elementen wil toevoegen aan de opleiding, waar liggen dan de mogelijkheden?

Wij hebben te maken met een maximale studiebelasting en de directie van de opleiding moet dus altijd afwegen welke keuzes binnen dat kader gemaakt kunnen worden. En uiteraard hebben we te maken met landelijke examens. De inhoud van de opleiding moet daar altijd op aansluiten Neem bijvoorbeeld kunnen schrijven voor de doelgroep. Dat is een soft skill voor controllers die wat mij betreft meer aandacht vraagt, maar daar zit de studiebelasting ons in de weg. Wij helpen de directie in dat soort gevallen om een list te verzinnen.

Hoe doet de Nederlandse controller het internationaal?

De TIAS Executive Master of Finance and Control (EFMC) heeft een goede naam. Nederland is een land met veel multinationals, onze controllers verspreiden zich over de hele wereld en nemen zo hun kennis en vaardigheden mee. De Nederlandse cultuur, duidelijk zeggen wat je van iets vindt en dat in verschillende talen, helpt natuurlijk ook in dit vak. Over de jaren zien wij de kwaliteit en de omvang van de opleiding stijgen. Daarmee stijgt in de praktijk de kwaliteit van controllers. Dat is ons doel als curatorium, daar worden we blij van.   

Samenstelling Curatorium RC

  • Dr. (Ronald) R.W.L. Spanjers, voorzitter curatorium, Raad van Bestuur Integraal Kanker Centrum Nederland
  • Prof. dr. (Jeroen) J.P.M. Suijs, Head of Department Accountancy, Tilburg University
  • Drs. (Frank) F. Geelen RC MBA, Deloitte Partner - Consulting / CFO Services
  • Drs. (Helmer) W.J. Vossers, Directeur Inspectie der Rijksfinanciën   

PE punten voor accountants en controllers

Bent u accountant of controller en wilt u PE-punten (PE-uren) behalen? Bekijk het programma aanbod PE-punten accountants en controllers.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.