Marketing & commercie

Innoveren is lerend veranderen!

Door Toni Sfirtsis | 6 januari 2020 | 2 min lezen
Volgens prof. dr. Toni Sfirtsis is de basis van innovatie terug te herleiden naar de mate waarin medewerkers, teams, afdelingen en organisaties in staat zijn en bereid zijn om hun basisovertuigingen t.a.v. bepaalde issues ter discussie te stellen. In 9 van de 10 gevallen zijn deelnemers zelf niet in staat om hun eigen basisovertuigingen ter discussie te stellen. Deze dienen uitgedaagd te worden. 

Dit uitdagen kan geschieden door het introduceren van verschillende realiteiten, door het introduceren van afwijkende visies, het introduceren van nieuwe type werkvormen of werkmethoden maar vooral van het introduceren van verschillende perspectieven. Het zijn juist deze verschillende perspectieven die met elkaar geconfronteerd moeten worden en op basis van socratische dialoog deze spanning productief te maken.

Vaak wordt innovatie verward met oorspronkelijkheid. Niets is echter oorspronkelijk. Of nog stelliger: mensen en organisaties zijn per definitie niet in staat om oorspronkelijk te denken. Citaten als ‘thinking out of the box’ zijn totaal misplaatst. Oorspronkelijkheid ontstaat uit synthese van elkaar afwijkende perspectieven. Het is juist deze synthese van perspectieven die waargemaakt kan worden door verschillende professionals met verschillende achtergronden en perspectieven bij elkaar te zetten en ze uit te dagen. 

Het innovatief vermogen van medewerkers, teams, afdelingen en organisaties is dan ook niets anders dan het in staat zijn om het proces van synthetiseren van verschillende perspectieven repeterend uit te voeren, teneinde te komen tot vernieuwende oplossingsrichtingen. Hiervoor betekent wel dat deelnemers de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden om binnen kaders te experimenteren. Experimenteren om te leren om te veranderen. 

Hiermee vergroot een organisatie haar probleemoplossend vermogen op individueel, afdelings- en organisatie-niveau. Dit is ook de enige wijze waarmee organisaties zich in staat zouden kunnen stellen om repeterend innovatief te zijn, ergo de lange termijn continuïteit van de organisatie te waarborgen. Zeker in de huidige tijd waarin verandering een constante is en de toekomst niet te voorspellen is, is innoveren de enige wijze om te overleven. Welke realiteit zich ook aandient, de organisatie is voorbereid doordat dit oplossend vermogen als proces in de organisatie is geroutineerd. Of anders gesteld: dit innovatief vermogen is een kerncompetentie geworden. 

Vaak zien we dat als we het hebben over het synthetiseren, we vaak de klassieke perspectieven van Finance, Operations, Commercie/Marketing, etc. ter hand nemen. Of de perspectieven van bijv. een andere definitie van doelgroepen, een andere definitie van het klantresultaat, een andere wijze van distributie dan wel een andere wijze van voortbrenging. Wat we te allen tijde vergeten is om het innovatieproces te beginnen bij de ‘medewerker’ en de wijze hoe hij zich gedraagt t.a.v. innoveren. 

Juist de medewerker moet in staat gesteld worden om te experimenteren, om de huidige paradigma’s in de organisatie ter discussie te durven stellen, om coalities te vormen met gelijkgestemden en zo buiten het ‘harkje’ (oftewel organogram) initiatieven ontplooien, verder te ontwikkelen en uit te rollen in de markt. Dit vergt echter wel een andere besturing, een ander managementmodel en een andere inrichting van de organisatie. Zonder deze basisvoorwaarden zal innovatie altijd een ‘eendagsvlieg’ zijn, waarin we moeten afwachten of het uiteindelijk ook tot implementatie komt. Innoveren is geen project, geen activiteit, geen afdeling of een ‘bunch bright creative guys with great ideas’. Innoveren is een continu proces van ‘Lerend Veranderen’. 
Organisaties die niet innoveren worden op termijn vanzelf obsoleet. 

Toni Sfirtsis is een expert op het gebied van Strategic Innovation & Future Leadership en is docent bij TIAS. 

Innovatie tot een kerncompetentie maken?
Wil je innovatie hoog op de managementagenda van uw bedrijf zetten? De Masterclass Innovatie geeft je de kennis en vaardigheden om innovatie binnen uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.
Lees meer over deze Masterclass Innovatie. 

Download de brochure

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.