Governance

Innoveren door te verenigen

21 december 2016 | 1 min lezen

Organisaties die willen innoveren doen dat geregeld door verbanden aan te gaan met andere organisaties. Door kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren, lukt het organisaties gezamenlijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, nieuwe markten te creëren en nieuwe organisatiemodellen te bedenken die aansluiten bij de wensen van de markt. Die samenwerkingsrelaties variëren in omvang en complexiteit. Zo kan de vernieuwing het gevolg zijn van directe relaties tussen twee organisaties die bijvoorbeeld een strategische alliantie aangaan. Aan de andere kant van het spectrum liggen de samenwerkingsrelaties bestaand uit een groot netwerk van verschillende organisaties. 

Bij die samenwerkingsverbanden kan onderscheid worden gemaakt naar het type organisaties dat samenwerkt. In het geval van ketensamenwerking liggen de organisaties in het verlengde van elkaar. Het is echter ook mogelijk dat zij concurrenten van elkaar zijn. Is dat laatste het geval dan spreken we van coöpetitie. Brancheverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Innovatieve vereniging

Waar brancheverenigingen zich van oudsher vooral richten op het vertegenwoordigen van de belangen van de leden, verschuift dit de afgelopen jaren meer richting de rol die de vereniging kan spelen in innovatie. Enerzijds gaat dit om het faciliteren van het innovatievermogen van de leden, anderzijds is er behoefte aan innovatie van de vereniging zelf. Het idee van de innovatieve vereniging is wat Vereniging 3.0 wordt genoemd. De rol van brancheverenigingen is er in dat model op gericht leden samen te brengen, kennisdeling tussen leden mogelijk te maken, innovatiepilots te ondersteunen, enzovoorts. Voor veel brancheverenigingen is het de vraag hoe zij deze rol kunnen invullen.

Masterclass 'De innovatieve vereniging' 

In 2017 organiseert ICOON in samenwerking met TIAS School for Business and Society en Van Spaendonck een Masterclass (26 januari en 23 maart). De Masterclass is erop gericht brancheverenigingen verder te brengen in hun innovatieslag richting en wellicht voorbij Vereniging 3.0.

Kenniscentrum ICOON

Kenniscentrum ICOON (Innoveren, Coöpereren en Ondernemen) doet onderzoek op het terrein van innovatieve samenwerking. Afgelopen jaar is er een aantal rapporten verschenen op het terrein van samenwerking en innovatie. 

Verder lezen?

Koster, F. (2016). Zelf doen is optellen, samen doen is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties, innovaties. Inaugurale rede, Tilburg: TIAS.

Pouwels, I., & Van Bemmel, D. (2016). Ontwikkeling van de branche en innovatie/vernieuwing van de sector is de belangrijkste taak voor de vereniging 3.0. - VM Magazine. 
 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.