Strategy, Innovation & Leadership

Hoe responsible is de verantwoordelijk leider?

10 oktober 2014 | 1 min lezen

Leidinggevenden beoordelen zichzelf een responsible leider, maar ze doen dit niet op basis van gegronde redenen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquete onder 40 alumni van TIAS School for Business and Society. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de alumnidag ‘Verantwoord leiderschap’ op 2 oktober 2014.

Volgens de Financial Times gaat 'responsible' leiderschap om het nemen van beslissingen die rekening houden met andere belanghebben dan de aandeelhouders, zoals klanten, medewerkers, de lokale omgeving, het milieu en toekomstige generaties. 

Definitie verantwoordelijk leiderschap

Respondenten definiëren responsible leiderschap op een vergelijkbare wijze. Allereerst stelt 30% dat het vooral gaat om het rekening houden met de stakeholders van de organisatie, het balanceren van belangen of het nemen van gebalanceerde verantwoordelijkheid. Nog eens 22,5% ziet responsible leiderschap als business with purpose, waarbij de maatschappelijke waarde naast de economische waarde relevant wordt geacht. Respectievelijk 20% en 15% definieert responsible leiderschap als verantwoordelijkheid voelen, nemen en hier verantwoording over afleggen en als verantwoordelijkheid nemen voor medewerkers, het geven van voorbeeldgedrag.

Als het vervolgens gaat om het eigen handelen, dan blijken toeleveranciers, de lokale omgeving en vooral het milieu in beperkte mate een rol te spelen. Het aspect dat het sterkst onderschreven wordt bij het persoonlijk handelen, is intregriteit in klantrelaties. 90% van de respondenten vindt dat dit sterk bij zichzelf aanwezig is. Uit de discussie onder de aanwezige respondenten op de alumnidag maken we op dat deze integriteit slechts gericht is op financiële resultaten. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre werkelijk gesproken kan worden van responsible leiderschap.

Lees meer

Private en (semi-)publieke organisaties: waar zijn de ‘responsible’ leiders?, MDonline.nl (2014)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.