Accounting, finance & control

‘Het belang van business valuation neemt toe’

Door Joy van der Veer | 12 maart 2018 | 2 min lezen

 ‘Het maatschappelijke belang van bedrijfswaardeerders neemt toe. Er vinden steeds meer transacties plaats tussen bedrijven en families. En steeds meer organisaties gaan zich bezighouden met het monitoren van dit soort processen,’ vertelt Joy van der Veer, Project Director van de Master of Business Valuation.

‘Een voorbeeld van wat je als business valuator doet, is de begeleiding van de overdracht van een onderneming aan personeel of familieleden. Een ander voorbeeld is als aandeelhouders een conflict hebben met elkaar, waarop een of meer aandeelhouders uitgekocht dienen te worden. Of denk aan een echtscheiding. Als de onderneming in de boedel zit, dan dient die gewaardeerd te worden. De belangen worden groter, het beroep bedrijfswaardeerder neemt in aanzien toe. Steeds vaker wordt er om een bedrijfswaardeerder gevraagd. De Belastingdienst vraagt tegenwoordig specifiek om bedrijfswaarderingen gemaakt door een register business valuator.’

Business valuation, is dat niet een nog betrekkelijk jonge wetenschap?
‘We zeggen wel eens gekscherend dat corporate finance non listed de jongste wetenschappelijke telg is aan de boom van economiewetenschappen. Ten opzichte van tien jaar geleden heeft de wetenschap niet stilgezeten. We hebben behoorlijk wat technieken ontwikkeld om waardeerders betere tools te geven om tot gefundeerde uitspraken te kunnen komen. En we staan aan de vooravond van het verder ontwikkelen van allerlei toepassingsconcepten. Goede concepten om nog beter uitspraken te kunnen doen. Je ziet dat vanuit maatschappelijk perspectief business valuation belangrijker wordt. Binnen de domeinen van litigation - juridische procedures dus - en fiscaliteit wordt business valuation steeds professioneler. De komende tien jaar verwacht ik een hele sterke ontwikkeling richting het verder professionaliseren en uitwerken van goede en nieuwe modellen.

Ik durf te zeggen dat we binnen onze opleiding voorop lopen: het ontwikkelen van modellen begint zijn vruchten af te werpen. Als een MBV-er een opinie afgeeft, dan kun je daarop steunen.’

Waarom zou ik juist kiezen voor de MBV-opleiding bij TIAS?
‘De opleiding is gericht op breed georiënteerde financieel adviseurs met specialisatie naar het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen.. Alle aspecten die een rol spelen in de corporate finance van een onderneming, zijn gerelateerd aan niet-beursgenoteerde ondernemingen, grotendeels MKB dus. 


Daarnaast krijgt de laatste jaren value based management veel aandacht, Het is een managementmethode die gericht is op optimale waardecreatie. We leiden je ook op om op dit vlak adviseur te zijn. Daarnaast spelen investeringsbeslissingen een rol, net als bedrijfskundige onderwerpen zoals business modelling en – niet op de laatste plaats: - risicoanalyse.

Hoe ontwikkelt een deelnemer van de Master of Business Valuation zich?
‘Tijdens de opleiding bieden we een hele hoop theoretische concepten aan, bij elkaar opgeteld vormt dit een soort toolbox. Als deelnemer leer je om op basis van een goede synthese de juiste theoretische keuze te maken om een praktisch probleem op te lossen. En dat betekent dat je veel zelfvertrouwen krijgt in de materie.’ 

Wat is jouw persoonlijke inbreng bij de Master of Business Valuation?
‘De Master of Business Valuation heeft ongeveer 70% overlap met de Master in Finance. Vervolgens is er de specialisatie in bedrijfswaardering waarin ik de deelnemers naar de eindstreep begeleid. Daarnaast hebben we peer review workshops, waarin deelnemers elkaar hun vraagstukken voorleggen. Het is een heel mooi platform waarin je mensen kunt leren om te kiezen voor de juiste theoretische concepten.’

TIAS is de school for business and society. Hoe komt dat terug in het programma?
‘Als het gaat om ‘business’, dan hebben we het meer over hardcore finance. Bij society draait het om het maatschappelijk nut van bedrijfswaardeerders. We willen mensen opleiden om binnen dat maatschappelijk denken een rol te vervullen. Want wat is de rol die we als bedrijfswaardeerders binnen het maatschappelijk verkeer moeten spelen, willen spelen en zullen spelen?’

Master of Business Valuation MBV

Succesvol een bedrijf op waarde schatten in het huidige economische klimaat vereist een scherp analytisch inzicht en uitgebreide kennis van economie en financiën. Gebruik gedegen theoretische denkkaders en praktische overwegingen in jouw waardering van organisaties en projecten. Zet de volgende stap in je carrière als professioneel Business Valuator en ontwikkel je kennis en kunde van bedrijfswaardering.

LEES MEER OVER DEZE OPLEIDING

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.