Governance

Ferry Koster deelt eerste resultaten onderzoeken

19 september 2016 | 2 min lezen

Onder leiding van prof.dr. Ferry Koster werkt Kenniscentrum ICOON sinds 2015 aan verschillende onderzoeken. Rode lijn in die onderzoeken is de vraag: Hoe komen kleine partijen (MKB’ers) via samenwerking tot innovatie?. Deze vraag staat in verschillende deelonderzoeken centraal, te weten “innovatief personeelsbeleid”, “innovatieve dienstverlening”, “innovatie door incubators” en “innovatie in de zorg”.

Afgelopen zomer zijn de eerste resultaten van deelonderzoeken 1 en 2 gepubliceerd. Intussen zijn de volgende rapporten beschikbaar:

Paper 1. Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland. Een exploratie op basis van het European Company Survey.
Dit eerste rapport geeft een beschrijving van innovatie en samenwerking tussen organisaties op basis van het European Company Survey (ECS). Het ECS bevat gegevens voor ongeveer 18.000 organisaties in 19 Europese landen. Het rapport geeft inzicht in de vraag hoeveel er wordt samengewerkt door organisaties en of dit gerelateerd is aan innovatie. Daarbij wordt ingegaan op de Nederlandse situatie. Lees hier het volledige rapport.

Paper 2. Innovatief personeelsbeleid in het MKB. Een overzicht van de internationale literatuur.
In het kader van het project “innovatief personeelsbeleid” is de literatuur over dit onderwerp in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat dit begrip op 3 manieren wordt onderzocht in literatuur (zo kan het beleid vernieuwen, maar het kan ook gaan om de relatie tussen personeelsbeleid en innovatie). Verder blijkt dat samenwerkingsrelaties in dit deel van de HR-literatuur onderbelicht is gebleven. Lees hier het volledige rapport.

Paper 3. Toekomstbestendig personeelsbeleid. Resultaten van een scenario-onderzoek.
Op basis van eigen onderzoek is nagegaan of veranderingen waarmee ondernemers te maken kunnen hebben (zoals robotisering, vergrijzing, enzovoorts) gevolgen hebben voor het beleid dat zij voeren. Uit de analyses blijkt dat ondernemers eerder kiezen voor investeringen in hun personeel dan het aanpassen van de organisatie. Lees hier het volledige rapport.

Paper 4. Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB.
Dit rapport richt zich op een specifieke casus: een project waarin getracht is MKB’ers te laten samenwerken via een systeem van kennis- en ervaringsuitwisseling. In dit onderzoek is deze casus beschreven en geanalyseerd. Het gaat in op de faal- en succesfactoren voor het slagen van dergelijke samenwerkingsverbanden. (rapport volgt)

Paper 5. Gebruik van een online platform. Een overzicht van de internationale literatuur.
Dienstverlening vindt in toenemende mate plaats via online platforms. Een vraag in het onderzoek naar die platforms is aan welke eisen zij zouden moeten voldoen om ervoor te zorgen dat ondernemers er gebruik van maken. In dit rapport wordt ingegaan op het bestaande onderzoek. Hieruit komt naar voren dat er een veelheid factoren worden onderscheiden die bijdragen aan het gebruik van online platforms (zoals gebruiksgemak en veiligheid), maar dat het belang van die factoren wisselt per studie. Samenwerking via online platforms wordt wel gezien als een factor, maar wordt zelden onderzocht. Lees hier het volledige rapport.

Ferry Koster doet onderzoek binnen het Kenniscentrum ICOON (Innoveren, Coöpereren en Ondernemen) in samenwerking met het TIAS GovernanceLAB, waaraan hij verbonden is als bijzonder hoogleraar op de mr. dr. B.J.M. Van Spaendonck-leerstoel Innovatieve Samenwerking. Op maandag 26 september treedt Ferry op tijdens de Business Updates TIAS 2016 met de lezing ‘Van samenwerkingsparadox naar samenwerkingsvoordeel’. De Business Updates zijn een initiatief van TIAS, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en Tilburg University.

 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.