Accounting, finance & control

Duurzaam investeren: een onvermijdelijk verhaal

Door Philip Joos | 14 juni 2024 | 1 min lezen
Bedrijven op zoek naar financiering kunnen vandaag niet (veel) langer (meer) zonder een weldoordachte extra-financiële – lees meer duurzame – strategie. TIAS-hoogleraar Accounting Philip Joos werkte mee aan de whitepaper ‘Duurzaam investeren. Van trend, naar norm, naar must’.   

‘Duurzaam investeren gaat niet uitsluitend om het mooie verhaal, maar om het onvermijdelijke verhaal met veelbelovende kansen en groeivooruitzichten. Met een aantal academische en business-experts willen we concreet maken wat dat betekent voor investeerders en bedrijven,’ aldus Philip.

Investeringen die tot voor kort nauwelijks deden opkijken, doen anno 2024 de wenkbrauwen fronsen. De toegenomen en onvermijdelijke aandacht voor duurzaamheid bij de kapitaalverstrekkers, bedrijven en overheden leidt ertoe dat ze liever geen zaken (meer) doen met spelers die geen prioriteit maken van hun duurzaamheidsstrategie, of die nalaten echte stappen te zetten in de richting van een ESG-gedragen businessmodel, zijnde: milieu- en klimaatbewust (E), sociaal rechtvaardig (S) en behoorlijk bestuurd (G).

Gezond investeringsbeleid

Verschilt duurzaam investeren dan zo van een verantwoorde winstgedreven investeringsstrategie? In essentie niet. Elke investeerder – of dat nu de klassieke belegger is of het bedrijf dat kredieten zoekt om te investeren in zijn duurzame transitie – moet voeling houden met hoe de wereld evolueert inzake technologie, samenlevingsvormen, maatschappelijke uitdagingen … en daar haar strategie op afstemmen om ook in de toekomst vooruitgang te boeken, zowel financieel als maatschappelijk. Met dat verschil dat duurzaamheid anno 21e eeuw een onomkeerbare vector is geworden voor een gezond investeringsbeleid door zowel financiële als niet-financiële actoren.

Gebrek aan kennis

Maar ondanks de groeiende animo voor duurzame investeringen, is er nog altijd een gebrek aan informatie en bewustzijn bij zowel de bestuurders als de overheid. Uit een recente bevraging bij 879 bestuursleden in 45 landen blijkt dat 79% begrijpt wat de kansen en risico’s zijn die met duurzaamheid gepaard gaan, maar slechts 29% voldoende kennis heeft om dat in concreet beleid om te zetten. De  whitepaper, een gezamenlijke publicatie van het VBO en Ageas, moedigt de overgang naar meer duurzame en verantwoorde investeringspraktijken aan zonder de bedrijven af te remmen.

Meer lezen over de whitepaper »

Maak impact met TIAS: Integreer ESG in Finance & Control

Als School for Business and Society is het onze missie om leiders te vormen die een positieve impact hebben op de maatschappij door organisaties te transformeren. Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière en wil je meer impact creëren in business and society? Met de TIAS-opleidingen op het gebied van Accounting, Finance & Control integreer je ESG-thema's in strategie, bedrijfsvoering en verslaglegging.
 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.