Governance

Dr. Ferry Koster bijzonder hoogleraar Innovatieve Samenwerking

20 januari 2015 | 1 min lezen

Per 1 februari aanstaande is dr. Ferry Koster benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck. Met deze leerstoel markeren TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck en het belang van samenwerking voor succesvol ondernemerschap.

Diverse vormen van samenwerking blijken al sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovaties en maatschappelijke transities die stand alone niet of minder makkelijk van de grond komen. Met de installatie van de mr. dr. BJM Van Spaendonck leerstoel wordt verwezen naar de grondleggers van de filosofie van Van Spaendonck, de leerstoel past bij uitstek binnen de TIAS School for Business & Society.

De leerstoelhouder dr. Koster zal – naast onderwijs geven – ook onderzoek verrichten naar samenwerking binnen en tussen branches, sectoren en beroepen en naar het belang van deze samenwerking voor ondernemerschap en effectieve governance. Koster: “Wij spreken hier over samenwerking in de breedste zin: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid. Onderzoek naar samenwerking - de aard en de dynamiek, het samenspel tussen partijen, de voor- en nadelen voor betrokkenen - zal ons uiteindelijk meer inzicht brengen in het functioneren van de economie. Zo wordt bijvoorbeeld nog vaak gedacht dat ondernemers rationele strategieën volgen en concurrenten alleen als rivalen zien. Die gedachte is onvolledig en niet meer van deze tijd. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie.” Dr. Koster is tevens universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society hebben een sterke economisch maatschappelijke oriëntatie, waarbij de basis van duurzaamheid doorgaans gevonden wordt in samenwerking. Die samenwerking ontwikkelt zich razendsnel in allerlei vormen: Co-creatie, netwerkorganisaties, shared R&D, waardoor kennis sneller gaat stromen en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Dat biedt continu nieuwe impulsen die steeds breder gedragen worden in een samenleving die streeft naar duurzaamheid.

Over Van Spaendonck

Van Spaendonck startte in 1919 met het samenbrengen van ondernemers en is een prominente speler op het vlak van het ondersteunen van ondernemers bij succesvol ondernemen. Zij richt zich met een omzet van ca € 18 mio op samenwerkingsverbanden van ondernemers en op dienstverleners die ondernemers ondersteunen zoals branches en accountantskantoren. Vanuit de divisies Collectiviteiten en Services werkt Van Spaendonck met zelfstandig opererende groepsondernemingen aan dezelfde organisatiefilosofie: ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot’, ofwel streven naar bijdragen die de verbinding tussen onderneming en omgeving, klanten, medewerkers, keten en leefomgeving verbeteren en die bijdragen aan duurzame en toekomstvaste oplossingen. Ondernemerschap, samenwerken en verbinden, kosteneffectieve en vernieuwende oplossingen staan daarbij centraal.         

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.