Strategy, Innovation & Leadership

Design Thinking: complexe vraagstukken wél oplossen

Door Boudewijn Soetens | 18 januari 2021 | 3 min lezen

Meer handen aan het bed, meer leraren, meer asfalt, minder fossiele brandstoffen. Het leidt niet meer tot de gewenste oplossingen. De vraagstukken die nu spelen in onder meer de zorg, educatie, mobiliteit en het milieu zijn zo complex dat organisaties en bedrijven erop vastlopen. Oplossingen moeten rigoureus anders. Maar hoe? Design Thinking kan helpen met het bedenken van de creatieve oplossingen, veranderingen en innovaties die organisaties en bedrijven nu nodig hebben.

Alles is met elkaar verbonden

De wereld is dankzij de globalisering en digitalisering veel groter en transparanter dan voorheen. Alles en iedereen blijkt met elkaar verbonden te zijn én beïnvloedt elkaar waardoor ontwikkelingen in een razend tempo komen en gaan. Op zich een positieve ontwikkeling, maar de wereld is er een stuk complexer en onvoorspelbaarder van geworden. Bij de complexe vraagstukken die nu spelen zijn vaak meerdere partijen betrokken, en/of er zijn veel verschillende factoren te onderscheiden die elkaar én het vraagstuk beïnvloeden.

Samenwerken is een must

Als organisatie of bedrijf op je eigen eilandje problemen oplossen kan en lukt niet meer. Samenwerken is een must, maar dan wel op een nieuwe manier. Want de traditionele aanpak, bestaande uit eerst het probleem grondig analyseren en daarna een oplossing bedenken, kan de prullenbak in. Tegen de tijd dat de oplossing geïmplementeerd kan worden, is immers het vraagstuk alweer veranderd. Ook het aantal partijen dat bij de vraagstukken betrokken is, is te groot om op de traditionele manier tot een oplossing te komen.

Lang houdbare oplossingen met Design Thinking

Een van de methoden die steeds meer aan terrein wint om antwoorden te vinden op de complexe problematiek van nu, is Design Thinking. De methode biedt een heldere structuur om vraagstukken op een nieuwe manier te verkennen waardoor andere oplossingen ontstaan. En, omdat de drijfveren en behoeften van de eindgebruikers en de betrokken stakeholders centraal staan, leidt Design Thinking tot oplossingen, veranderingen en innovaties die lang houdbaar en van een grotere toegevoegde waarde zijn.

Wat speelt er echt bij onze klanten?

Innovatie begint met kijken naar de eigen processen. ‘Hoeveel ruimte is er om de dingen die we doen, anders of op een nieuwe manier te doen?’ En heel belangrijk, ‘In hoeverre weten we eigenlijk wat er speelt bij onze klanten?’ Dat er vele rapporten over klanten of burgers op de plank liggen, wil nog niet zeggen dat organisaties en bedrijven weten wat er echt speelt. Hetzelfde geldt voor analyse van digitale data waarvan er steeds meer beschikbaar is. Als je de context niet kent is het moeilijk om aan data de juiste betekenis toe te kennen.

Niet zenden maar oprecht luisteren

Organisaties zijn eraan gewend geraakt om nieuwe oplossingen vooral te zoeken in nieuwe technologie, maar technologie is slechts een middel, niet het doel op zich. Zolang je niet snapt wat je klanten nodig hebben, gaat technologie je niet helpen het probleem op te lossen. Ook je eigen perspectief op anderen projecteren door vooral te zenden, is een gewoonte die je niet meer gaat helpen. Ga naar buiten en luister oprecht naar echte mensen om erachter te komen wat je klanten nodig hebben!

Risico mijden, toch durven loslaten

Een andere cruciale vraag die bij Design Thinking aan de orde komt is ‘Hoe kunnen we dingen anders gaan doen?’ Deze vraag maakt mensen zenuwachtig omdat veel organisaties risicomijdend zijn. De bestaande operational excellence mag immers niet in gevaar komen. Durven loslaten is dan ook de grootste hobbel die onderweg naar de oplossing, innovatie of verandering genomen moet worden.

Tastbaar maken van kleinschalige veranderingen

Je zal juíst nieuwe dingen moeten gaan doen om de complexe vraagstukken waarop je organisatie nu vastloopt, op te lossen. Dat betekent dat je hoe dan ook ruimte moet maken voor het experiment. Maar, dat hoeft niet oncontroleerbaar zijn. Door kleinschalig te beginnen leer je, met anderen die daarvoor open staan, andere aanpakken toe te passen zonder te veel risico te lopen. Zo maak je bovendien relatief snel zichtbaar en tastbaar dat verandering mogelijk is en krijg je anderen eerder mee.

Complexe vraagstukken vragen om nieuwe oplossingen … Masterclass Design Thinking

Design Thinking leer je niet uit een boek, Design Thinking moet je ervaren. Daarom ga je in deze masterclass samen in een groepje deelnemers aan de slag met een casus die het beste past bij wat er in jullie organisaties speelt. Zo kun je wat je doet en leert in de masterclass goed vertalen naar op het complexe vraagstuk in jouw organisatie. Dit vraagstuk lijkt nu waarschijnlijk nog heel abstract, maar dankzij de stapsgewijze aanpak van Design Thinking lukt het je om het pad naar de oplossing, verandering of innovatie snel concreet te maken. Tevens verdiep je je tijdens de masterclass in de strategie om Design Thinking succesvol in de praktijk van je eigen organisatie te introduceren en toe te passen.

Nieuwsgierig?

Download brochure

VanBerlo

De Masterclass Design Thinking wordt aangeboden in samenwerking met het toonaangevende ontwerp- en innovatiebureau VanBerloBoudewijn Soetens is een van de kerndocenten van de masterclass. In zijn rol als Innovation & Strategy Director is hij verantwoordelijk voor de innovatiestrategiediensten van VanBerlo en leidt hij een van de multidisplinaire ontwerpteams van de studio.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.