Health

De nieuwe WMO: bezuiniging met Paard van Troje?

Door Peter van der Voort | 21 juli 2016 | 1 min lezen
In 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïmplementeerd als onderdeel van de hervorming van de Nederlandse gezondheidszorg. De nieuwe WMO kent twee doelen: het bevorderen van de participatiesamenleving en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

De haalbaarheid van deze twee doelstellingen is getoetst door middel van literatuuronderzoek en door vergelijking met de effecten van eerdere vergelijkbare wetgeving.

Overbelasting

We vonden geen bewijs dat de Nederlanders onvoldoende zorgdragen voor elkaar. Er blijkt dat veel informele zorgverleners - in dit geval mantelzorgers - niet nóg meer zorg kunnen verlenen, omdat ze overbelasting ervaren. Burgers ervaren minder zelfredzaamheid als de toegang tot professionele ondersteuning wordt beperkt; dit bleek bij de invoering van de Pakketmaatregel (2010) waarin de individuele ondersteuning werd ingeperkt. We hebben geen ondersteunende literatuur kunnen vinden dat wetgeving actief burgerschap kan stimuleren.

Ongelijkheid

De overdracht van budgetten naar gemeenten ging gepaard met macro-economische kostenbesparingen (bezuinigingen). Financiële neveneffecten kunnen zich gaan voordoen door meer vraag naar formele zorg en/of door de kosten van maatschappelijk gevolgen van minder zorgverlening. Er zijn al berichten dat ziekenhuizen minder doorstroom ervaren door beperkte thuiszorg en mantelzorg. Gemeenten kunnen belastingen verhogen en/of kosten besparen op andere gebieden voor de financiering van zorg. Dit kan leiden tot ongelijkheid tussen regio's en tussen individuen.

Wij hebben geen wetenschappelijk bewijs kunnen vinden voor de stelling dat de nieuwe WMO participatie zal stimuleren. Kostenbesparingen kunnen wél worden gerealiseerd.

Dit stuk is een samenvatting van een artikel dat eerder verscheen in Health Policy, geschreven door studenten van de Executive Master of Health Administration Inge Broeckaert, Wenda van Loenen, Tjerk Overduin, Marc Vincent en TIAS-hoogleraren Nardo van der Meer en Peter van der Voort.

 

Executive Master of Health Administration

De TIAS Executive Master of Health Administration behandelt actuele thema's in de zorg en voorziet deelnemers van de juiste kennis en vaardigheden om hier strategisch op in te spelen. Met twaalf maanden college ontwikkelt u zich tot modern zorgmanager en strateeg.

MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.