Strategy, Innovation & Leadership

De determinanten van de kapitaalstructuur

18 november 2014 | 1 min lezen

Waar gaat de thesis over?

"De titel is 'De determinanten van kapitaalstructuur: voor en na financiële crisis, een vergelijking.' In het kort probeer ik de opties van de kapitaalstructuur van een bedrijf, dat wil zeggen vermogen en schuld, te begrijpen en inzicht te krijgen in wat een bedrijf beïnvloedt om zichzelf te financieren met vermogen of schuld, of met een bepaald aandeel vermogen en schuld. Verder kon ik in het kader van de financiële crisis van 2008 onderzoeken of de schok van de crisis mogelijk ook impact heeft gehad op de kapitaalstructuur van bedrijven."

Waarom hebt u dit onderwerp gekozen?

"De keuze voor een kapitaalstructuur is een van de meest fundamentele en belangrijke beslissingen waarop financieel managers hun beleid baseren. De consequenties van deze beslissing zijn onmiddellijk van invloed op de winst- en verliescijfers van een bedrijf. Te veel vermogen kan betekenen dat een bedrijf de mogelijkheid over het hoofd ziet om de winst na belastingafdracht te vergroten door gebruik te maken van beschikbare belastingvoordelen. Aan de andere kant kan te veel schuld een groter risico op financiële onrust met zich meebrengen. Bovendien veroorzaakte de financiële crisis van 2008 aanzienlijke veranderingen in de factoren die, theoretisch gezien, de beslissing omtrent de kapitaalstructuur beïnvloeden. Het was daarom een buitengewoon boeiend onderwerp om onder de loep te nemen."

Wat is de impact van uw bevindingen?

"De bevindingen geven inzicht in de wijze waarop bedrijven in de crisisperiode reageeen op hun kapitaalstructuren. Welke factoren hebben een grotere invloed en welke factoren zijn minder significant? Dit kan voor financieel managers belangrijke extra informatie zijn bij beslissingen over de kapitaalstructuur van hun bedrijf, afhankelijk van de economische periode. Financieel managers kunnen hun voorkeuren voor kapitaalstructuur in een groeiende economie differentiëren en voorbereidingen treffen wanneer zich tekenen voordoen van een naderende financiële crisis. Zo zijn hun bedrijven beter in staat om de volgende financiële crisis het hoofd te bieden."

Lees de Engelstalige verhandeling van Barry Harrison en Theodorus Wisnu Widjaja in The Economic Issues, Vol. 19, Part 2, 2014.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.