Human Resources Management

Benut de talenten van alle medewerkers

Door Christina Meyers | 14 september 2016 | 2 min lezen

In de praktijk richt talentmanagement zich vaak op een selecte groep medewerkers die als talent wordt aangemerkt: de exclusieve benadering. Docent Christina Meyers (TIAS) pleit juist voor een ‘iedereen is een talent’-benadering. Volgens haar levert die meer op.

Het onderzoek van Meyers richt zich op de combinatie van talentmanagement en de sterkepuntenbenadering uit de positieve psychologie. Als je alleen het talent probeert te benutten en de vaardigheden verbetert van de high performers, high potentials en toekomstige leiders, wat voor signaal zend je als werkgever dan uit naar de rest van de medewerkers? Dat ze geen talent hebben? Om die reden zoomt Meyers in op de inclusieve benadering van talentmanagement vanuit het idee dat iedere medewerker een talent heeft. Samen met een consultancybureau heeft ze een training ontwikkeld om medewerkers hun sterke punten te laten ontdekken. En om ze te stimuleren om die te ontwikkelen en gebruiken in het werk.

Trots, geïnspireerd en opgewekt
Wat bleek? Kort na het volgen van de training scoorden de deelnemers hoger op positieve emoties. Ze voelden zich trots, geïnspireerd en opgewekt. Een maand later scoorden ze hoger op welzijn, optimisme, zelfvertrouwen en veerkracht dan de groep die geen training had gehad. Kortom: richt de organisatie zich op de sterke punten van alle medewerkers, dan kan dat een behoorlijke bijdrage leveren aan het welzijn binnen de organisatie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het richten op sterke punten preventief kan werken tegen een burn-out, namelijk doordat medewerkers door zo’n training vooruit gaan op veerkracht. Ze kunnen dus beter omgaan met tegenslagen en stressvolle situaties
.

Sterke en zwakke punten
Toch betekent dat niet dat trainingen op zwakke punten niet langer nodig zijn. Om op een bepaald niveau te kunnen presteren zijn er voor sommige functies bepaalde competenties nodig. Dan is een training op verbeterpunten welkom. Een combinatie van training op sterke en zwakke punten zou heel goed kunnen werken. Tijdens een onderzoek kregen twee groepen studenten ieder een andere training; bij de ene richtte die zich op zwakke punten, bij de andere op sterke. Het gevolg was dat de laatste groep gemotiveerder was om zich nog verder te ontwikkelen. De gedachte is dat medewerkers die gemotiveerd zijn om zich te blijven ontwikkelen ook makkelijker hun zwakke punten aanpakken.

Investeren in talent
Kies je voor strategisch talentmanagement, dan voer je talentmanagement maar voor een gedeelte van de medewerkers uit. Een groot deel van de medewerkers laat je hiermee buiten beschouwing, waardoor je veel mogelijkheden tot bedrijfssucces laat liggen. De bedrijfscontext van organisaties is tegenwoordig zo dynamisch, dat ze bijna niet kunnen voorspellen welke competenties ze in de toekomst nodig hebben en op welke posities die zich moeten bevinden. Vaak investeren deze organisaties in hele specifieke competenties, waarvan het goed mogelijk is dat die investering later weinig oplevert als de toekomst toch anders blijkt te zijn dan verwacht. Meyers denkt dan ook dat een hybride benadering van talentontwikkeling gaat ontstaan: bedrijven zullen blijven investeren in de medewerkers die ze echt niet kwijt willen. Aan de andere kant investeren ze in de breedte, in de talenten van alle medewerkers.

Evenwicht vinden
In de praktijk kunnen leidinggevenden deze inzichten toepassen tijdens het zogeheten POP-gesprek. Nu gaat het kort over wat goed gaat en veel meer over wat beter zou moeten. Daarin zou meer evenwicht moeten komen, zodat een medewerker het idee krijgt dat ook zijn sterke punten opgevallen zijn. Medewerkers die het gevoel hebben dat hun werkgever hun sterke punten waardeert en die de kans krijgen om die sterke punten te ontwikkelen en gebruiken, beleven meer positieve emoties. Bovendien zijn ze innovatiever, behulpzamer en blijkt dat ze beter presteren. 

Zelf aan de slag met talentmanagement?

Volg dan de TIAS Masterclass Talentmanagement en Organisatieontwikkeling. In drie dagen belichten we vanuit het perspectief van lijnmanagement HRM-activiteiten en inzichten die u helpen het potentieel van uw mensen ten volle tot zijn recht te laten komen. 

Lees meer over de Masterclass Talentmanagement

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.