Accounting, finance & control

CFO rapport vierde kwartaal van 2012

10 januari 2013 | 2 min lezen

Het toegenomen pessimisme is wellicht een uiting van de ernst van de uitdagingen waar men in de VS voor staat. In licht contrast hiermee laat het Europese sentiment juist een gematigde verbetering zien. Dit is mogelijk een indicatie dat de slechte economische vooruitzichten in Europa de bodem hebben bereikt. Deze conclusies komen voort uit de meest recente CFO Survey, een gezamenlijk initiatief van Tilburg University, Duke University en CFO Magazine.

Optimisme in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië De bodem onder het economische sentiment in de VS is verder uitgehold tijdens dit vierde kwartaal en volgt de trend van de afgelopen drie kwartalen. Na het negatieve sentiment van het afgelopen kwartaal, waarin bijna 44% van de geënquêteerde CFO's aangaf minder optimistisch te zijn, is het aantal pessimisten nu toegenomen tot meer dan 50%.

De zogenaamde ‘fiscal cliff’, bestaande uit drastische bezuinigingen op de overheidsbudgetten en -uitgaven in combinatie met belastingverhogingen, is momenteel een van de voornaamste punten van zorg voor de financiële executives. De vrees dat het politieke bestel niet in staat zal zijn tot een overeenkomst te komen voor 1 januari 2013 komt ook tot uiting in hun visie op de werkgelegenheid. De komende twaalf maanden gaan alle wervingsplannen in de ijskast. Hetzelfde gaat op voor de verwachte investeringsgroei komend jaar, die nu wordt geschat op slechts 2,5%, vergeleken met bijna 8% iets meer dan een jaar geleden.

Economisch sentiment in Latijns-Amerika veel beter

Met bijna 50% van de respondenten optimistischer over de economie loopt deze regio overduidelijk voorop. Op korte afstand gevolgd door Azië. Ruim 40% van de financieel directeuren in Azië zegt positiever te zijn gestemd.

2013 een lakmoestest voor Europese bedrijfsleven

Het optimisme onder Europese CFO's heeft het afgelopen kwartaal een lichte verbetering laten zien (naar 52 op een schaal van 100). Een daadwerkelijke verbetering van de Europese economie heeft zich echter nog niet aangediend. Ruim 50% van de financiële executives voorziet moeilijkheden met het succesvol implementeren van hun groei- en uitbreidingsplannen voor 2013.

Van de vooruitzichten voor de werkgelegenheid moet het ook niet komen. Bijna een derde van de Europese bedrijven heeft in de afgelopen zes jaar arbeidstijdverkorting doorgevoerd. En bijna de helft van deze bedrijven geeft aan de werktijd niet voor 2013 weer op het niveau van voor de recessie te kunnen krijgen. De komende twaalf maanden mogen zelfs meer ontslagen worden verwacht als gevolg van de verwachte daling in zowel het aantal vaste als tijdelijke dienstverbanden.

Sprankje hoop op bedrijfsniveau?

In tegenstelling tot wat men zou verwachten in dit ongunstige economische klimaat, zijn de financieel directeuren in Europa juist weer vrij optimistisch over de financiële vooruitzichten voor de eigen onderneming. Ruim een derde van hen is optimistischer, maar ook het gemiddelde niveau van optimisme is gestegen naar 62 (op een schaal van 100).

De langdurige crisis in Europa heeft er bij vele ondernemingen in tal van sectoren toe geleid dat over de gehele linie kostenbesparingen zijn doorgevoerd. Hierdoor hebben zij zich niet alleen beter kunnen positioneren om de crisis te doorstaan, maar kunnen zij ook veel sneller profiteren van een eventuele economische opleving. Dit zou kunnen verklaren waarom de verwachtingen voor de groei van de investeringen (3,5%) en uitgaven aan R&D (0,8%) en marketing (2,1%) gematigd positief blijven en een verbetering laten zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Lees verder

Kwartaalrapport Q4, CFO Survey (2012)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.