Strategy, Innovation & Leadership

3 vaardigheden die je in je rol als leider laten groeien

19 augustus 2019 | 1 min lezen

De eerste stappen op de carrièreladder hangen meestal samen met professionele prestaties. Je doet je werk goed, rondt projecten succesvol af en maakt promotie. Om je verder in je leiderschapsrol te ontwikkelen, moet je echter over eigenschappen beschikken die je in je professionele leven minder vaak tegenkomt. Hieronder 3 vaardigheden die je in je rol als leider laten groeien.

#1 Organisatiesensitiviteit ontwikkelen

Met de snelle veranderingen waarmee veel organisaties worden geconfronteerd, wordt het belangrijker om een sensitiviteit te ontwikkelen voor de plaats en taak van jouw afdeling in het grotere geheel van je bedrijf. Als leider ben je vaak een spilpunt tussen jouw medewerker, collega-afdelingen en het hogere management. De complexiteit van die rol wordt verder vergroot doordat organisaties zich, mede vanuit hun duurzaamheidsbeleid, meer dan ooit op de belangen van uiteenlopende stakeholders richten.
Met kennis van bedrijfseconomische en organisatorische processen kan je organisatiesensitiviteit worden verbeterd. Vaak is het verhelderend om ervaringen uit andere disciplines en bedrijfstakken te horen om op een andere manier naar je eigen afdeling te kijken.

#2 Team- en gedragsbewustzijn ontwikkelen

Hoe hechter het team, hoe meer de teamleden elkaar onderling zullen steunen en hoe beter de teamprestaties zullen worden. Om teamprocessen beter te beïnvloeden en beheersen is team- en gedragsbewustzijn nodig. Teamprocessen hebben vaak een eigen dynamiek die lastig te beheersen is, maar die vaak nodig is voor de teamontwikkeling. Veel leiders gaan bijvoorbeeld ‘gedoe’ – wrijving, controverse – in hun team uit de weg, maar wrijving kan voor het team nodig zijn om in een volgende fase te komen. Teammechanismen doorzien en ingrijpen op het moment dat het nodig is, is een belangrijke vaardigheid voor leiders.

Een van de beschikbare modellen om teamprocessen en groepsgedrag te herkennen is dat van Tuckman, waarin vijf fases in de teamontwikkeling worden geïdentificeerd: de vorm-, storm-, norm-, prestatie- en afscheidsfase. Het herkennen van de fase waarin je team zit leert je om het gedrag van teamleden te begrijpen en je team beter te begeleiden.

#3 Loslaten

Loslaten is vaak een lastige vaardigheid voor leiders die excelleerden in hun rol als professional en gewend zijn om uitdagingen doortastend op te pakken. Toch is loslaten van essentieel belang om je medewerkers de door hen gewenste autonomie te geven, ook al betekent het soms dat ze een leerproces moeten doormaken. Met autonome medewerkers wordt de organisatie daadkrachtiger, bovendien verbetert autonomie de medewerkersbetrokkenheid. Het loslaten van operationele vraagstukken geeft jou ook meer tijd voor zaken zoals teamontwikkeling en strategische kwesties.

Loslaten gaat gepaard met vertrouwen schenken. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen als je je als leider kwetsbaar op durft te stellen en ze vertrouwen geeft. Ze willen het vertrouwen niet beschamen.

Wil jij je persoonlijke leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau tillen?

Tijdens de Leiderschap & Management programma’s van TIAS krijg je meer inzicht in je leiderschap en interactie met anderen. Hierdoor kun je jouw leiderschapsstijl toespitsen op je medewerkers, collega’s en derden.

Lees meer over de Leiderschap & Management programma’s van TIAS >>

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.