Health

WHO conferentie: "Aandacht nodig voor lokale governance"

17 mei 2016 | 1 min lezen

De World Health Organisation (WHO) organiseerde op 2 en 3 mei 2016 in Kopenhagen een laatste consultatieronde over een Europees raamwerk voor meer samenhangende zorg. Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar aan TIAS, was door de WHO uitgenodigd om te reflecteren op dit raamwerk. Tijdens haar lezing drukte zij de lidstaten op het hart om het framework te vertalen naar lokaal beleid en lokale acties.

Het ‘European Framework for Action on Integrated Health Services Delivery’ is ontwikkeld om meer samenhangende zorg in Europa te implementeren en om het beleid in te richten op een integraal samenspel van zorg en welzijn voor de toekomst.

Het framework kent vier peilers: ‘systems’, ‘services’, ‘people’ en ‘change’. De lidstaten bepalen zelf hoe ze hun zorgstelsel inrichten. Zij kunnen het WHO-framework benutten als kapstok voor hun eigen situatie.

Enorme uitdaging

“Het framework zit goed in elkaar, er ligt veel kennis achter”, vindt Minkman. “Je ziet ook dat het de meeste landen aanspreekt. Maar de uitdaging die er ligt is enorm.” De verschillen tussen landen zijn groot, legt ze uit. In sommige landen is vooral versterking nodig van de huisartsenzorg en zorg dichtbij huis. Andere landen bereiden zich voor op een vergrijzende bevolking. Maar voor alle landen geldt dat de samenhang en integraliteit van zorg en welzijn nog veel beter kan. 

“Bijna alle landen kunnen sociale diensten en zorg veel beter verknopen rondom het netwerk van mensen. Dat vraagt samenwerking op lokaal niveau. En daar horen vernieuwende governance-aanpakken bij. Daar is nog een weg te gaan.”

Lokale spelers

Het is goed dat de WHO deze toon zet, vindt Minkman. “In veel landen is de governance te weinig gericht op samenwerking of op reductie van ‘productie of inkomsten opdrijvende’ prikkels.” Zij pleit voor bestuur dat lokale spelers in zorg en welzijn faciliteert en hen gezamenlijk verantwoordelijk maakt. “Lokaal, dicht bij cliënten: dat is waar het moet gebeuren en waar uiteindelijk de waarde wordt gecreëerd.” 

In september 2016 volgt nog een laatste feedbackronde, daarna stelt de WHO het definitieve raamwerk vast. Download hier de huidige versie van het framework.

TIAS Mirella MinkmanDr. Mirella Minkman is bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg binnen TIAS Governance Lab.

Executive Master of Health Administration

Om innovatie mogelijk te maken, is vernieuwing en verbetering in zorginstellingen essentieel. Met de Executive Master of Health Administration van TIAS leert u hier als strategisch beslisser goed op in te spelen.

Lees meer over deze Master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.