Health

Topklinische en Algemene Ziekenhuizen

12 november 2018 | 1 min lezen

Onlangs verschenen twee toonaangevende jaarlijkse ranglijsten van Nederlandse ziekenhuizen: de AD Ziekenhuis top-100 en de financiële barometer van BDO. De eerste geeft een indicatie over de kwaliteit van zorgprestaties, de ander over de financiële prestaties. Er is de laatste tijd veel te doen over ziekenhuizen die financieel slecht presteren of zelfs faillissement aanvragen.

De vraag kan gesteld worden of er een verband bestaat tussen de financiële situatie van een ziekenhuis en kwaliteit die inhoudelijk geleverd wordt. Het zou zo kunnen zijn dat ziekenhuizen die betere prestaties leveren, het financieel ook beter voor elkaar hebben. Immers, kwaliteit loont. Anderzijds zou het kunnen zijn dat ziekenhuizen die betere prestaties leveren er financieel minder goed voor staan vanwege hoge investeringen in kwaliteit en innovatie.

De zorg- en financiële prestaties van de stichting topklinische ziekenhuizen (STZ) en algemene ziekenhuizen (SAZ) kunnen uitgezet worden tegen de plaats op de financiële ranglijst zoals door BDO gegenereerd over de jaren 2017 en 2018. De figuren 1 & 2 tonen dat er geen enkele relatie te leggen valt tussen deze twee parameters. In 2017 leek er nog een negatieve correlatie van -0,3 te bestaan (figuur 1) maar in 2018 bedraagt de correlatiecoëfficiënt tussen beide variabelen -0,15 (figuur 2).

Fig1-2_MHA

Figuur 3 laat in het rechter boven kwadrant de ziekenhuizen zien die in 2018 zowel financieel als kwalitatief beter presteren dan in 2017. Links onder de groep ziekenhuizen die het op beide fronten minder goed doen. Sommigen presteren financieel beter en qua zorgkwaliteit minder (rechts onder) of andersom (links boven). Alle combinaties komen voor.
Figuur 3 Linker paneel STZ ziekenhuizen, rechter paneel SAZ ziekenhuizen


Fig3-4_MHA

Er zijn belangrijke kritieken te leveren op de ranglijst van het AD. De gebruikte indicatoren zijn niet allemaal direct aan kwaliteit van zorg gelieerd en er is gebrek aan vergelijkingsmogelijkheden tussen de jaren. Ook de BDO-ranglijst is een ranglijst deels op basis van arbitraire keuzes. We zien bij de STZ ziekenhuizen op zes ziekenhuizen na een lagere score op de kwaliteit ranglijst. Bij de SAZ ziekenhuizen zijn de stijgers en dalers in balans. Daarbij rijst de vraag of ziekenhuizen kunnen leren van collega-instellingen, met name van hen die zowel een goede dienst leveren, als goede financiële prestaties.

Eduard Stomp
Student Ex. Master of Health Administration
Prof. Peter HJ van der Voort
Academic Director Ex. Master of Health Administration

Executive Master of Health Administration

Ben jij als professional of manager in de zorg op zoek naar een betere fundering van je beslissingen? Wil je je leiderschap en ondernemerschap verder ontwikkelen? Lees dan meer over de Executive Master of Health Administration.

Lees meer over deze opleiding
 

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.