Health

Promotie Roos Mesman - 13 oktober

5 oktober 2017 | 1 min lezen

Op 13 oktober heeft Roos Mesman haar proefschrift getiteld ‘Safety in numbers: surgical volume as a quality measure’ in Tilburg verdedigd.  

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar relaties tussen volume en uitkomsten in chirurgische zorg en het beleid dat hieruit is voortgekomen (denk aan volumenormen). Aan de hand van  literatuuronderzoek onderzocht Mesman onderliggende mechanismen van volume-kwaliteitsrelaties. Daarnaast interviewde ze chirurgen in Nederlandse ziekenhuizen over hun visie op het belang van volume voor kwaliteit van zorg, en over hun ervaringen met volumebeleid zoals de volumenormen. Tot slot bracht ze het ontstaan en de impact van volumenormen in Nederland in kaart.

Haar promotoren waren prof. dr. Bart Berden en prof. dr. Gert Westert van het Radboudumc. Dr. Marjan Faber was co-promoter.

Kennisgebieden