Health

Patiënt bepaalt nieuwe koers in de zorg

Door Bart Berden | 31 juli 2015 | 2 min lezen

Patiënten willen steeds beter zicht hebben wat zorg voor hen betekent. Niets over mij, zonder mij, is het credo. Dit zorgt voor belangrijke koerswijzigingen in de zorg. “Ziekenhuizen moeten zich meer dan ooit verantwoorden”, zegt prof. dr. Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur Elisabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg, Professor Organizational Development, Tilburg University en docent binnen de One Day Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg georganiseerd door TIAS in samenwerking met Skipr.

“Patiënten en burgers willen over alle informatie beschikken die voor hen relevant is. Denk bijvoorbeeld aan situaties dat iemand een keuze wil maken, of wanneer een patiënt iets over zijn/haar eigen gezondheid en ziekte wil leren. Als een patiënt wil weten hoeveel stappen hij of zij in een bepaalde periode heeft gezet of hoe het met zijn of haar diabetes is gesteld. De patiënt of burger, wil gewoon informatie.

Maar ook als er iets moet gebeuren. Dan wil de patient weten wat de opties zijn. Welke keuzes hij of zij heeft? Wat de consequenties zijn wanneer bepaalde keuzes gemaakt worden en hoe een verantwoorde passende keuze gemaakt kan worden."

Patiënten forceren belangrijke verandering in de zorg

"De juiste informatie op het juiste moment. Cruciaal voor de burger en patiënt en dus ook van groot belang voor de zorg. Met deze genoemde koerswijziging forceren patiënten een belangrijke verandering in de zorg.

Bijvoorbeeld als het gaat om accountability. Ziekenhuizen moeten zich meer dan ooit verantwoorden. Niet meer alleen over medisch inhoudelijke kwaliteit. We moeten ons nu ook bewijzen. Waar het vroeger was “ tell it to me” heeft hier een verschuiving plaatgevonden naar “show it to me” en dit zet door naar “prove it to me”. Dit gaat van medische inhoudelijke kwaliteit door naar services, toegankelijkheid etc. Er is sprake van een grote betrokkenheid en enorme behoefte aan informatie.”

Weten wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie van uw instelling, afdeling of maatschap? Meld u aan voor de Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg.

Meer concurrentie van nieuwe aanbieders

Maar wat betekent dit voor de heroriëntatie in de zorg?

“In het Elisabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg zien wij 2 dingen. Allereerst ruimte voor disruptive modelling, nieuwe business models. Denk bijvoorbeeld aan zorg die wordt georganiseerd langs ziektebeelden. Centraal in de One Day Masterclass Strategische heroriëntatie van de zorg staat o.a. de Martini Klinik. Een nieuwe aanbieder in de gezondheidszorg die sterk concurreert. Ziekenhuizen krijgen te maken met meer concurrentie van nieuwe aanbieders i.p.v. de bestaande ziekenhuizen.

Ten tweede moeten ziekenhuizen zich beter toeleggen op het verschaffen van informatie aan de patiënt en burger, zoals ik net al zei. De begeleiding bij het maken van keuzes en daarmee ook de verantwoording. “Niets over mij, zonder mij”. Relevant dat hierbij het perspectief van de patiënt geheel wordt meegenomen. Niet vanuit de gedachte 'de patient staat centraal en daarmee verschrikkelijk in de weg' maar juist het bekijken van de wereld door de ogen van de patiënt."

Nieuwe organisatie

En dan concreet anders organiseren. Wat betekent dit voor het Elisabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg?

“Dan spelen vragen een rol als:

  • Van wie is het elektronisch patiëntendossier? Is dat van de patiënt of van het ziekenhuis?
  • Welke apps kunnen de patiënt in het ziekenhuis ondersteunen?
  • Welke keuzehulpen kan het ziekenhuis de patiënt aanbieden?

En nieuwe vragen die op macro-niveau in het ziekenhuis ontstaan:

  • Wat betekent dit alles voor kosten van de zorg?
  • Moeten we de zorg aanpassen aan alle wensen van de patiënt en de patiënt louter behagen?
  • Moeten we “the-end-of-life” zorg terugdringen?
  • Hoe gaan we om met differentiatie tussen patiënten? Hoe voorkomen we dat er geen mensen tussen wal en schip vallen?

En dan uiteindelijk ook de interne organisatie. Op alle koerswijzigingen gericht op bovenstaande punten en vragen moet de nieuwe organisatie worden ingericht. Het inrichten moet gebeuren langs de as van sensibilisatie, planning en implementatie. En dat is zowel letterlijk als figuurlijk een enorme verbouwing.”

Uw organisatie voorbereiden op de toekomst
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de organisatie van uw instelling, afdeling of maatschap? De Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg die TIAS organiseert samen met Skipr biedt de handvatten om uw organisatie strategisch en organisatorisch sterker te maken.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.