Health

Nieuwe organisatie voor bloeduitgifte niet nodig

Door Nardo van der Meer | 31 maart 2015 | 1 min lezen

Het proces om bloed uit te geven hoeft niet aangepast te worden. Uit een grote internationale studie blijkt dat voor bloedtransfusies bij ernstig zieke patiënten vers bloed niet beter is dan langer bewaard bloed.

Beeld: © Nationale Beeldbank

“Was de conclusie anders geweest, dan had bloed veel korter bewaard kunnen worden dan de maximale termijn van 35 dagen nu. Dat had consequenties gehad voor de organisatie en processen bij de bloedbank Sanquin dat het bloed in Nederland uitgeeft. Waarschijnlijk had dit ervoor gezorgd dat de kosten voor bloed – die nu al het duurst in Europa zijn – nog hoger zouden worden”, zegt intensivist en hoogleraar zorgmanagement Nardo van der Meer. Van der Meer coördineerde de studie voor de 7 deelnemende Nederlandse ziekenhuizen. De patiënten werden 3 maanden lang gevolgd.

Het is de grootste internationale, gerandomiseerde studie tot nu toe uitgevoerd, waarbij vanuit Nederland zeven ziekenhuizen en Sanquin Bloedvoorziening deelnamen. De resultaten zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Al jaren is er controverse over een mogelijk voordeel van vers bloed. Uit deze studie blijkt dat verse rode bloedcellen niet tot meer overleving leiden. Het twistpunt lijkt daarmee geslecht. De uitkomst betekent dat er voor behandelaren geen reden is om per se verse rode bloedcellen te bestellen, en voor de bloedbank geen noodzaak om de houdbaarheidstermijn van bloed te verkorten.

Het in Canada geïnitieerde onderzoek werd uitgevoerd onder 2430 ernstig zieke patiënten op  intensive care afdelingen van zeven Nederlandse ziekenhuizen die een bloedtransfusie nodig hadden. De patiënten werden verdeeld over twee gelijke groepen. De ene helft kreeg bloed dat maximaal zeven dagen daarvoor was afgenomen. Voor de andere helft werd de gebruikelijke ziekenhuispraktijk gevolgd: de oudste bloedzak werd het eerst gepakt. Gemiddeld was dit bloed 22 dagen bewaard, met een maximum van 35 dagen. Sanquin voorzag voor deze studie de ziekenhuizen twee maal per week met bloed van twee à drie dagen oud. Het onderzoek verliep dubbelblind, de afnamedatum was niet zichtbaar voor de behandelaren.  

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.