Marketing & commercie

Model maakt social media-strategieën inzichtelijk

6 oktober 2016 | 1 min lezen

Met social media kun je op strategisch niveau waarde toevoegen aan je organisatie. Hoe werkt dat precies? Assistant professor Robin Effing heeft samen met Ton Spil een model ontwikkeld waarmee je kunt bepalen waar de social media-strategie van jouw organisatie staat.

Het model bevat zeven sleutelelementen. Deze zijn afgeleid uit literatuuronderzoek en uit interviews met medewerkers van verschillende organisaties die zich in meer of mindere mate bezighouden met social media. De sleutelelementen zijn doelgroepkeuze, keuze van social media-platform, doelen, middelen, beleid, contentactiviteiten en monitoring.

Social Strategy Cone

Ieder van deze sleutelelementen hoort bij een ontwikkelingsfase. Deze fases komen terug in de Social Strategy Cone (zie figuur). Staat social media nog in de kinderschoenen? (Initiation) Dan is een organisatie vooral bezig met het bepalen van de doelgroep en welk social media-platform er gebruikt gaat worden. Een fase later (Diffusion) richt de blik zich op doelen, middelen en beleid. En in de verst gevorderde fase (Maturity) draait het om contentactiviteiten en monitoring. Hoe verder gevorderd een organisatie is met haar social media, des te meer sleutelelementen worden er gebruikt. Het Social Strategy Cone-model is nuttig om de begrijpelijkheid van het huidige gebruik van social media te doorzien. Daarnaast kan het gebruikt worden in het ontwikkelen van nieuwe social media-strategieën.

Authentiek

Een goed model voor het beschrijven en evalueren van social media-strategieën is belangrijk, en wel om drie redenen. Ten eerste vervagen de grenzen tussen organisaties en de buitenwereld. Als gevolg daarvan is communicatie via social media in diverse gevallen voorbij de scoop van traditionele IT-afdelingen. Daarnaast zorgen social media ervoor dat de grenzen tussen het professionele- en privéleven van individuele medewerkers minder duidelijk worden. Werknemers zijn daardoor steeds meer bezig met hun persoonlijke sociale netwerken die voortkomen uit het gebruik van social media. Een derde reden is de noodzaak om direct persoonlijke conversaties met klanten te kunnen voeren in de (semi-)openbare ruimte. De aard van social media maakt het lastig om dit onderdeel uit te besteden; klanten zijn vaak op zoek naar een authentieke, persoonlijke reactie. 

Het model heeft een belangrijke tekortkoming. Het geeft geen inzicht in de relatie tussen social media-strategieën en wat het effect daarvan is op de bedrijfsresultaten. Om dat te achterhalen is meer onderzoek nodig.

Bepaal zelf waar de social media-strategie van jouw organisatie staat

In de masterclass Social Business & Digital Strategy leert u social media beter te begrijpen en vervolgens te verankeren in de strategie van uw afdeling én uw bedrijf.

Lees meer over deze masterclass

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.