Health

Managers, stop met harken!

19 maart 2014 | 1 min lezen

Hoogleraar Jo Caris schreef in TvOO een artikel over bestuurbaarheid en organisatie van professionele gezondheidszorg.

Ondanks decennialange kwaliteitswinsten in de gezondheidszorg, blijft de kritiek op fouten en missers toenemen. Ook na alle bezuinigingspogingen lijkt het alsof de zorgkosten alleen maar kunnen stijgen. Strijdig met onderzoeksresultaten blijft de kritiek, dat er te veel managers zijn. Protocollering en toezicht kosten meer tijd en roepen irritatie op. Bestuurders worden aansprakelijk gehouden voor missers en professioneel gedrag waar ze geen invloed op hebben. U kunt zich afvragen of deze sector en zijn bedrijven, met hun toenemende schaalgrootte en specialisatie, nog wel te besturen zijn. Onbestuurbaarheid houdt in dat iedere poging tot systematische verbetering niet door kan gaan, of niet het beoogde effect heeft, vanwege de tegenkrachten: het is te duur, het ontwricht de dagelijkse praktijk of roept te veel weerstand op. Voldoende reden dus om eens vanuit een andere organisatieperspectief naar deze bedrijven te kijken.

Lees meer

TvOO: Managers, stop met harken!, Jo Caris (2014)

Kennisgebieden