Health

Leveren zorgopleidingen wel de goede professionals af?

Door Nardo van der Meer | 8 juli 2014 | 1 min lezen

Tussen zorgmanagers en zorgprofessionals is er vaak een gat van onbegrip. Daarnaast zijn zorgmanagers te conservatief. Opleidingen zouden daar op in moeten spelen, zegt Nardo van der Meer, director van HealthLAB in Skipr.

"Bestuurders in de zorg lopen op alle fronten achter de fanfare aan. Ze kijken vaak niet verder dan hun eigen organisatie. Een voorbeeld zijn elektronische patiëntendossiers. We hebben in ons land straks veel verschillende systemen die onderling niet met elkaar kunnen communiceren. Dat is hopeloos. In de Verenigde Staten hebben consortia van ziekenhuizen gezegd: het moet daar en daar aan voldoen, anders kopen we het niet.”

Van der Meer vindt het belangrijk dat zorgbestuurders meer buiten hun eigen kringen kijken. Het zou volgens hem goed zijn als ze vaker best practices, ook uit andere branches, oppikken. “Ook moeten ze meer contacten leggen met mensen met andere expertises, zoals ICT’ers of beoefenaren van andere zorgdisciplines.

Lees meer

Ruim baan voor de generalist, Skipr (2014)

Kennisgebieden