Health

‘Kies vanaf het begin voor een netwerkaanpak!’

Door Rob Vanwersch | 12 maart 2024 | 1 min lezen

De podcast van De Coalitie Leefstijl in de Zorg is gericht is op professionals in en rond de zorg en staat in het teken van het delen van achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en kennis van ervaringsdeskundigen. Er komen professionals aan het woord over de stappen die worden gezet of nodig zijn om implementatie, uitrol en opschaling van leefstijl in de zorg te realiseren.

Rob VanwerschIn de aflevering “Leefstijl in en vanuit ziekenhuizen” is Rob Vanwersch, TIAS Academic Director van het Advanced Program Netwerkzorg en daarnaast Programmamanager Beweeghuis Maastricht-Heuvelland, te gast om te praten over hoe het in een samenwerkingsverband van essentieel belang is om vanaf het prille begin te vertrekken vanuit een gedeelde visie en samenwerking met andere partijen. Door een betekenisvolle, gezamenlijke netwerkambitie te formuleren en initieel te streven naar kleine, gezamenlijke successen, wordt niet alleen het vertrouwen tussen de betrokken partijen versterkt, maar wordt ook een solide basis gelegd voor het behalen van uiteindelijke, ambitieuze netwerkambities.

‘Het is heel belangrijk om echt vanaf het begin te kiezen voor een netwerkaanpak. Als je mensen bij elkaar brengt voor een eerste gesprek zie je dat iedereen hetzelfde intrinsiek motiveert, het beter doen voor de patiënt,’ aldus Rob. 

In deze podcast waren ook Bertine Lahuis (voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Iris de Vries Voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl, Jessica Kiefte-de Jong (hoogleraar Public Health LUMC) en Robin Peeters (voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging) te gast. 

Open de podcast hier

Ontdek hoe je succesvolle zorgnetwerken inricht 

Steeds meer (zorg)professionals van verschillende organisaties zijn betrokken bij zorg of ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Organisatie- of zelfs domeinoverstijgende samenwerking is nodig. Maar hoe doe je dat? Dankzij het Advanced Program Netwerkzorg kun jij verantwoordelijkheid nemen voor realisatie van effectieve organisatie-overstijgende zorgnetwerken. Netwerken die in nauwe verbinding staan met de burger, zijn naasten, de omgeving en de samenleving als geheel.

Download de brochure en ontdek of het Advanced Program Netwerkzorg past bij jouw ambities »

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.