Human Resources Management

HR-strategie: de leidinggevende is aan zet

Door Charissa Freese | 9 juni 2023 | 3 min lezen
Charissa Freese‘De lijnmanager is de cruciale factor in de vormgeving van arbeidsrelaties, weten we uit onderzoek.’ Aan het woord is Charissa Freese, Vice Dean van TIAS Business School, bijzonder Hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University en docent van de TIAS-masterclass Strategisch HRM voor Managers. ‘De lijnmanager heeft een sleutelrol in de sturing op evenwichtige arbeidsrelaties die leiden tot enerzijds goede organisatieprestaties en anderzijds gemotiveerde medewerkers die hun werk goed doen en betrokken willen blijven bij de organisatie. Niet onbelangrijk in de huidige arbeidskrapte.’ 

De urgentie van het managen van mensen

Nederlands onderzoek onder HR-managers, leidinggevenden en bestuurders laat zien dat het managen van mensen, dé strategische uitdaging van dit moment is. Charissa Freese: ‘Het feit dat dit thema zo hoog op de agenda staat, maakt aandacht voor het managen van mensen uiteraard een strategische keuze. Maar de keuze wordt ook ingegeven door de urgentie die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt.’ 

Strategisch HR-beleid

Quick fixes om voldoende personeel aan te kunnen trekken, bestaan er volgens Charissa echter niet. ‘Als het zo makkelijk zou zijn, dan zouden we het huidige probleem op de arbeidsmarkt niet hebben. Je kunt niet via een aanpassing in je strategisch HR-beleid even een inclusieve cultuur creëren om makkelijker nieuwe mensen binnen te halen. Zo’n koerswijziging heeft lange termijn aandacht nodig. Maar, in die spagaat tussen korte en lange termijn, kun je wel sturen op het goed managen van de mensen die je al in huis hebt, zodat je daar op de lange termijn profijt van hebt. De leidinggevende is aan zet.’ 

De bijdrage van leidinggevenden 

De hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid stelt dat een goede vertaling van de organisatiestrategie in strategisch HRM leidt tot betere prestaties van de organisatie en meer welzijn voor medewerkers, wat samen bijdraagt aan de reputatie van de organisatie. ‘Deze vertaling ligt enerzijds in de handen van de HR-afdeling die het beleid maakt, maar anderzijds geeft het ook heel duidelijk aan hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan arbeidsrelaties die leiden tot goede prestaties en werkgeluk van medewerkers. Denk aan hoe je als manager organisatiedoelen vertaalt naar concrete team- en individuele doelstellingen, hoe je stuurt op diversiteit in je team, hoe je een goede arbeidsrelatie creëert met je individuele medewerkers, hoe je ervoor zorgt dat je mensen duurzaam inzetbaar blijven.’

HR-masterclass voor managers

Een lijnmanager die zich bewust is van de invloed die hij of zij heeft op de arbeidsrelatie en het welzijn van medewerkers, en over de handvatten beschikt om daarop te sturen, is volgens Charissa de sleutel tot succes voor zichzelf en de organisatie. In de HR-masterclass voor managers van TIAS, komen deze handvatten aan de orde. ‘De vraag die wij stellen en een antwoord op proberen te vinden is: hoe kun jij als lijnmanager in jouw organisatiecontext het managen van jouw mensen het beste aanpakken? Wat zijn bijvoorbeeld de ingrediënten van een goed ontwikkelgesprek op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en hoe geef je daar in jouw organisatiecontext vorm aan? En, hoe wordt de arbeidsrelatie vormgegeven, ook in de hoofden van medewerkers?’ 


Inhoud van de HR-masterclass in het kort

In de driedaagse Masterclass Strategisch HRM voor Managers ontwikkelen deelnemers een strategisch perspectief op HRM en hun rol in relatie tot de HR-afdeling en hoe zij vandaaruit kunnen bijdragen aan de organisatieprestaties, werknemerswelzijn en de maatschappij.

Doordat je enerzijds leert redeneren vanuit jouw organisatiecontext hoe je thema’s als duurzame inzetbaarheid, performance management en talentmanagement het beste kunt aanpakken, en anderzijds geïnspireerd wordt door hoe andere deelnemers dit in hun organisatie aanpakken, krijg je op de laatste wetenschappelijke inzichten gebaseerde inzichten en handvatten waar je direct in je eigen organisatie mee aan de slag kunt. 

Dag 1
- algemene introductie van strategisch HRM
Dag 2 - diversiteitsmanagement en talentmanagement
Dag 3 - arbeidsrelaties, motivatie, welzijn, het psychologisch contract en de toekomst van werk

Taakverdeling lijnmanager en HR-afdeling 

Charissa is glashelder over de taakverdeling tussen de HR-afdeling en de lijnmanager als het aankomt op de uitvoering van de HR-strategie. ‘Het hangt uiteraard ook van de organisatiecontext af, maar als je bedenkt dat het primair de leidinggevende is die de arbeidsrelatie vormgeeft, dan pleit dat enorm voor het zoveel mogelijk onderbrengen van HR-activiteiten in de lijn. Je kunt daar als manager in je organisatie gewoon zelf mee beginnen. Dat is ook wat wij stimuleren in onze masterclass Strategisch HRM voor Managers. Je kunt wachten tot de organisatie een diversiteitsbeleid opstelt, maar je kunt ook zelf besluiten een start te maken en bij de volgende persoon die je aanneemt jezelf heel kritisch bevragen of je open staat voor iemand die heel anders is dan de huidige mensen in je team. Daden van leidinggevenden spreken veel luider dan het beleid dat op papier staat.’

Nieuwsgierig hoe jij als manager een essentiële bijdrage kunt leveren aan evenwichtige arbeidsrelaties in je organisatie? Download de brochure van de TIAS-masterclass Strategische HRM voor Managers.

Download brochure
 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.