TIAS

De vruchten van blended learning

Door Dirk Brounen | 7 december 2022 | 1 min lezen
Sinds de corona lockdowns ons tot quarantaines hebben gedwongen, heeft het executive onderwijs veel ervaringen verzameld met het combineren van fysiek en online onderwijs – het blended learning. Nu Nederland weer “open” is, is het zaak om eens kritisch terug te blikken op wat dit blenden ons heeft opgeleverd. Welke digitale onderwijsactiviteiten hebben een echte meerwaarde gehad, en hoe optimaliseren wij het blended onderwijs van de toekomst?

In onderstaande webvideo bespreken Marit Spek (TIAS), Dirk Brounen (TIAS & TiSEM) en Ineke Stoop (TiU) de uitkomsten van project LAX. Hierin evalueren zij de leeropbrengsten van een volledig geblende MRE-module uit het voorjaar van 2022. Hoeveel leveren online leeractiviteiten op in het leerproces? Wat vonden de deelnemers ervan? Waarop moet je letten bij het slim blenden van toekomstig onderwijs?

Antwoorden op ondermeer deze vragen komen aan bod in deze 10 minuten video.
 
Kennisgebieden