FAQ

Hieronder vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over leren bij TIAS. 

Hoe ziet de programma-opzet bij TIAS er precies uit?

De programma-opzet is een slimme mix van individuele en groepslessen. Deze zijn afwisselend online en on-site op onze campus in Tilburg of Utrecht. Aan de basis staat een aansprekende blend van werkvormen, die leren niet alleen interessant en aansprekend maken, maar waarin je ook meer samenwerkt met mensen van jouw niveau, met dezelfde ambities. Denk hierbij aan games, simulaties en andere interactieve werkvormen. Je doet hierdoor meer en sneller nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, die je direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.

Hoe ziet on-site onderwijs er momenteel uit bij TIAS in verband met de Covid-19 pandemie?

In een vroeg stadium van de Covid-19 pandemie is TIAS geswitcht naar online onderwijs. De afgelopen maanden hebben we het design van onze programma’s op basis van ervaringen van deelnemers en docenten, en onze didactische expertise continu verfijnd. In de visie van TIAS staat blended design van programma’s centraal: een effectieve combinatie van individueel en groepsonderwijs, interactieve werkvormen, online en on-site. 
In het belang van het bieden van een veilige omgeving waarin deelnemers en onze medewerkers kunnen leren, volgt TIAS de richtlijnen vanuit de RIVM, dan wel de rijksoverheid. 

Wat is er bijzonder aan de programma-opzet bij TIAS? 

Een programma bij TIAS volgen, betekent kiezen voor actief en uitdagend onderwijs. Ieder programma bevat een hoge frequentie van interactie met docenten en andere deelnemers. Door continu te experimenteren, herhalen en reflecteren creëer je veel nieuwe inzichten. 

Zijn er ook andere leerdoelen bij blended leren?

Bij blended leren geven we veel ruimte voor reflectie en de koppeling naar de praktijk en je eigen organisatie. We gebruiken de mogelijkheden van online leren om vaker met elkaar in contact te zijn en samen te werken. Tot slot maakt ons blended format het makkelijker om het leren voor jezelf in te plannen en te organiseren.

Waarin verschilt de output of het resultaat als je leert via het blended leren format?

Veel van het leren vindt plaats in de praktijk, in ons blended format moedigen we aan om die zoveel mogelijk op te zoeken. We maken meer ruimte voor experimenten aan de hand van games, simulaties en andere interactieve werkvormen. Dit leert je om je keuze en strategie te testen en valideren. Dit vraagt wel een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

Welke wetenschappelijke onderbouwing is er die aantoont dat blended leren een hoger leerrendement geeft?

• Active Learning (Vygotsky) 
In Active Learning staat het inzicht centraal dat wij als mensen het meest leren van de interactie die wij met anderen en onze omgeving hebben. In onze blended opzet maken we hier dan ook alle ruimte voor - online en op campus. In uitdagend teamwerk werk je aan uiteenlopende cases, discussies en opdrachten, waarin je uitprobeert, ontdekt en je vaardigheden verrijkt.

• Situated cognition (D Kirshner, JA Whitson - 1997) 
De praktijk is onze beste leermeester, dat is de kern van de theorie van situated cognition. In ons blended onderwijs simuleren we daarom zoveel mogelijk de echte business context. Met immersieve simulaties en games kom je in complexe situaties terecht waar je al je kennis moet samenbrengen om tot een oplossing te komen. 

• Connectivisme (Siemens, Downes, 2008)
We staan constant in verbinding met elkaar, met systemen en met informatie. Vanuit het connectivisme komt de overtuiging dat leerrendement ontstaat op het moment dat je vanuit al die verbindingen nieuwe inzichten kunt creëren. Continu leren, herhalen, experimenteren en reflecteren zijn hier cruciaal bij. Daarom richten wij ons blended onderwijs in als een stimulerende leerreis. Door de hoge frequentie van contact met leerstof, studenten, docenten en de praktijkcases creëren we betekenisvolle connecties die aanzetten tot ontwikkeling.

Wat is het voordeel van het gebruik van praktijkcases?

Praktijkcases vormen een bron van inspiratie en reflectie op je eigen situatie. Daarnaast bieden praktijkcases je bewezen best practices die hun effect al hebben bewezen. Voorbeelden vind je terug in onze one pagers. 

Wat is het effect op het leerrendement van een gevarieerd aanbod?

De realiteit is grillig en divers. Daarom proberen we de realiteit op zoveel mogelijk verschillende manieren te simuleren in ons leeraanbod. Verschillende werkvormen helpen daarbij. Ook proberen we door het aanbieden van content in verschillende formats, zoals artikelen, video’s en audio, aan te sluiten bij verschillende leervoorkeuren. 

Hoe is de verhouding in uren online en on-site?

Dit verschilt per programma. TIAS draagt zorg voor een optimale balans hierin. Onze Masterclasses en andere kortere programma’s hebben gemiddeld een verhouding van 80% on-site en 20% online. Je doet vooral online voorbereiding vooraf en reflectie achteraf. Onze Masters en andere lange programma’s, waar over een langere periode met dezelfde groep wordt samengewerkt, hebben een grotere online component. Doordat je als groep elkaar beter leert kennen en vaker samenwerkt, gaat dit online steeds eenvoudiger en prettiger. Zo ga je online werken aan individuele en groepsopdrachten, volgt online werkcolleges en speelt samen online simulaties en games.

Hoe is de verhouding in individuele activiteiten versus groepsactiviteiten?

De verhouding tussen individuele en groepsactiviteiten hangt sterk af van het type programma. Een Masterclass Storytelling, waarin het gaat over verbinding maken met je publiek draait bijna volledig over hoe je acteert voor en in een groep, terwijl een Master of Business Valuation een sterke financieel-technische en individuelere focus heeft. Centraal in ieder programma staat dat er altijd een afwisseling is tussen werken op individueel, groeps- en klasniveau.

Kan ik altijd terecht op de online campus?

Ja, de online campus is 24/7 open. 

Hoe gaat het met de persoonlijke begeleiding? 

Iedere deelnemer heeft een programma manager die ondersteuning gedurende het hele traject.  Daarnaast heb je extra contactmomenten met de kerndocent voor een begeleiding op inhoud zodat je echt beter kunt worden.

Wat gebeurt er als je vertraging oploopt?

De programma manager heeft dit inzicht en is je aanspreekpunt hiervoor. 

Hoe staan de kosten in verhouding met de kosten van traditioneel onderwijs?

In een on-site programma zitten uiteraard kosten verrekend voor het gebruik van onze campus, koffie/thee, frisdrank, lunch en lekkers. Voor onze online programma’s zitten ook kosten verrekend, maar die zijn niet direct zichtbaar. Onze online programma’s vragen namelijk om uitgebreide en veilige ICT-faciliteiten, hebben meer voorbereiding nodig en behoeven een hoop extra support voor, tijdens en na uitvoering. Onze programmamanagers en IT-ondersteuning zijn op de achtergrond continu bezig om te zorgen dat ieder online programma een soepele ervaring is voor iedereen.

Hoe vaak zie ik andere deelnemers en mijn kerndocent? 

Dit is programma afhankelijk. In het ene programma is er wekelijks contact en in het andere maandelijks. Voor meer informatie kijk je op de website: https://www.tias.edu/opleidingen.

Hoe ziet de praktijk eruit?

Wie kan mij helpen met alles inplannen en de voortgang borgen?

Leren bij TIAS betekent dat je eigenaarschap pakt voor je eigen toekomst. Daarom verwachten we ook dat jij de regie neemt voor het inplannen en organiseren van je leertraject. Ieder programma is flexibel van opzet en erop gericht om je het hoogste leerrendement te laten behalen. In ons uitdagende en hoog frequente onderwijs, vraagt dit wel wat om het in te passen in een drukke agenda. Uiteraard is de druk van een Masterclass niet te vergelijken met de intensiteit die een Executive Master van je vraagt. Onze program advisers kunnen je hier meer over vertellen en gedurende je opleiding zullen onze programma managers je bijstaan Zorg dat je dit goed organiseert en inschat. 

Hoe kan ik mijn vragen stellen over de online colleges?

Alle vragen kunnen via onze online campus Canvas gesteld worden. 

Werk ik ook wel samen met andere deelnemers tijdens de on-site dagen?

Jazeker. Juist door onze opzet, waarin de theorie grotendeels al individueel vóór de on-site dagen is voorbereid, komt er ruimte om de interactie tussen de docent en de deelnemers te stimuleren. We doen dit door vanuit discussies en opdrachten, verdieping aan te brengen in de lesstof en deze in de praktijk te brengen. Het is bekend dat men beter leert als je frequent en actief met de theorie experimenteert en een vertaalslag maakt naar je dagelijkse business. Zo kun je in een prettige kleinschalige leeromgeving experimenteren met nieuwe leiderschapsvaardigheden en je business insights verdiepen.  

Hoe vaak komen we samen voor een module?

Dit is programma afhankelijk. In het ene programma is er wekelijks contact en in het andere maandelijks. Voor meer informatie kijk je op de website: https://www.tias.edu/opleidingen.

Wat voor materialen heb ik voor mijn studie nodig?

Je gebruikt voor je studie online lesmaterialen, digitale papers, boeken en software. We adviseren een privé laptop te gebruiken indien mogelijk, omdat op bedrijfslaptops vaak niet alle software geïnstalleerd kan worden.

Wat voor toetsingen zijn er?

TIAS maakt gebruik van verschillende vormen van toetsing. Zoals het schrijven van papers, het doen van een mondeling, het geven van een presentatie en het doen van business games. Maar ook traditionele tentamens. Dit is afhankelijk van het programma. 

Heb ik ook een mentor of een kerndocent?

In hoeverre is die beschikbaar voor vragen? Alle betrokkenen vanuit TIAS zijn zeer toegankelijk voor de deelnemers. Juist door onze opzet, waarin we de interactie tussen de docent en de deelnemers te stimuleren is er veelvuldig contact. 

Flexibiliteit

Op welke wijze kan ik de opleiding voor mij passend maken?

• Op startmoment: er zijn meerdere startmomenten in het jaar. Dit verschilt per programma en varieert van 2 start momenten tot 5 startmomenten. Voor meer informatie kijk je op de website:  https://www.tias.edu/opleidingen.

• Op locatie: TIAS biedt opleidingen aan in Utrecht of in Tilburg. Kijk bij het programma van jouw keuze voor meer informatie. Voor meer informatie kijk je op de website: https://www.tias.edu/opleidingen.

• Op tempo: je kunt leren in je eigen tempo. Mocht het nodig zijn om langer over het traject te doen, dan kun je dit in overleg met programma manager afstemmen op jouw behoefte. 

• Op inhoud of door de samenstelling van je eigen leertraject: Je kunt in ieder opleiding zelf ook modules uitkiezen die passen bij jouw interesses. Vraag advies aan één van onze program advisers. 

• 24/7 online campus: Je bepaalt zelf waar en wanneer je leert. 

Hoe stem je bovenstaande af? Met wie en wanneer?

Dit stem je af met je program adviser en je programma manager. 

Jet Eshuis-Van der Wolf
Jet Eshuis-Van der Wolf
Program Adviser
+31 13 466 86 95

Waarom TIAS?

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology (TU/e). Wij bieden een breed portfolio geaccrediteerde MBA's, Masters en Masterclasses.
TIAS verwelkomt jaarlijks bijna 3.000 deelnemers uit meer dan 40 landen. Dit doen we al meer dan 30 jaar.