Drs. Sicco van der Sluis

Drs. Sicco van der Sluis

Lecturer

Biografie

Sicco is 62 jaar, woonachtig in Zwolle en echtgenoot van Saskia en vader van Mirjam en Karen.
Sinds 1986 werkzaam in het werkveld van arbeid en gezondheid. Aanvankelijk als onderzoeker en later ook in leidinggevende functies. Sinds 2001 actief als organisatieadviseur duurzame inzetbaarheid en organisatieontwikkeling bij (middel)grote organisaties. Als strategisch partner, kuitenbijter of oliemannetje voor directie en management. Ondersteunend en adviserend bij het ontwikkelen en uitvoeren van verandertrajecten die tot doel hebben organisaties beter te laten sturen op inzetbaarheid. Ik richt me daarbij zowel op de sturing vanuit leiding (gedrag) als op de ‘systemen’ (zoals procedures en processen). Het begeleiden van intervisie, training en coaching van managers, leidinggevenden, analyse, onderzoek en waarderend organiseren maken deel uit van mijn repertoire. Zie ook: www.siccovandersluis.nl.

Co-auteur van:

  • De Nederlandse praktijkrichtlijn NEN 6070: Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze praktijkrichtlijn richt zich met name op de organisatorische sturing en bedoeld als handreiking aan organisaties voor het verbeteren van hun beleid en resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Het kennisdossier Duurzame inzetbaarheid. Kennisdossiers richten zich met name op professionals en geïnteresseerden, ze hebben tot doel deze groepen te helpen om de beschikbare kennis te ontsluiten. Voor liefhebbers: https://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers/organisatie/duurzame-inzetbaarheid/download/

 

 

In 2021 ben ik gestart met een promotieonderzoek naar Pygmalion op de werkplek: hoe impliciete denkbeelden over mens en werk invloed hebben op het handelen van leidinggevenden en medewerkers tijdens langdurig verzuim (en daarmee op het resultaat van de re-integratie).

Sinds 2015 ben ik ook actief als (parttime) docent aan de Master LOSP van Hogeschool Windesheim. In de module "Leiderschap in pedagogische veranderingsprocessen" worden masterstudenten wegwijs gemaakt in het (denken en) handelen bij veranderingsprocessen met een pedagogische bedoeling.