Prof.dr. Peter van der Zanden

Prof.dr. Peter van der Zanden

Lecturer
Expertisegebieden: Accounting & Control (Accounting Information Systems, Auditing, Financial Accounting), Context (Economics, Law), Family Business (Change Management), Strategy & Innovation (Strategic Corporate Governance, Strategic Mediation)

Biografie

Peter van der Zanden was van 1983 tot zijn pensionering in 2006 partner bij Ernst & Young Accountants. Hij begon zijn carrière bij (een voorganger van) Ernst & Young in 1966. Hij voerde audits uit voor multinationals maar ook nationale klanten. Hij was een getuige-deskundige in vele rechtszaken en coördineerde activiteiten voor getuige-deskundigen binnen Ernst & Young. Toen Ernst & Young in 1983 als eerste Nederlandse auditfirma een kenniscentrum voor auditkwesties startte (Directoraat vaktechniek), ging hij hier deeltijd (50%) voor werken. In 1991 werd hij voltijd hoogleraar Financial Accounting aan Nyenrode Business School. In 1993 werd hij tevens benoemd tot voltijd hoogleraar Financial Accounting aan Tilburg University. Na zijn pensionering als auditor in 2006 werd hij een honorary judge voor het Gerechtshof ‘s-Gravenhage en rechter voor de Accountantskamer van de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Van 2007 tot 2011 was hij academisch directeur van het masterprogramma voor de opleiding van Nederlandse auditors (registeraccountants). Professor van der Zanden zat en zit nog steeds in enkele comités en werkgroepen van nationale en internationale accountingorganisaties op het gebied van financiële accounting en ondernemingsrecht.

Publicaties

  • Van der Zanden, P.M., & van Beurden, B.C.J.M. (2011). Perikelen in de financiële verslaggeving. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 1, 1-5.
  • Van der Zanden, P.M., & Beckman, H. (2011). Het jaarrekeningenrecht. In W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.). Handboek Ondernemingsrecht 11/12 (pp. 757-812). Zutphen, Nederland: Walburg pers.
  • Van der Zanden, P.M. (2010). Eigen vermogen, vreemd vermogen; de kern van de zaak. Leidraad voor de AA, 73, Deventer: Kluwer, losbl. A3.12-01 – 32.
  • Van der Zanden, P.M. & Hijink, J.B.S (2012). De accountantsprofessie anno 2012. Een schets van de ontwikkeling, kansen en bedreigingen rondom een beroepsgroep in de vuurlinie. Themanummer ‘Accountants onder vuur’ ,Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht no 1, Jaargang 7, maart 2012, blz. 4 – 13.
  • Van der Zanden, P.M.(2012). ‘Doel van de jaarrekening en het toepassen van ‘fair value accounting’; De nieuwe kleren van de keizer?’ Afscheidsrede TilburgUniversity 14 september 2012.
  • Van der Zanden, P.M. en van der Zanden, P (2012) ’Financieel-economische aspecten van de Flex BV, ’ Tijdschrift voor vennootschaps -en rechtspersonenrecht TvOB, Themanummer ‘het nieuwe BV-recht, blz. 188-198.