Drs. Mirjam Minderman

Drs. Mirjam Minderman

Policy Adviser/Lecturer
Expertisegebieden: Business & Society (Civil Society, Corporate Social Responsibility, Global Sourcing, Globalisation, Sustainable Development), Strategy & Innovation (Sustainable Development)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=tXtrrZgLG8o

Bij TIAS heeft Mirjam Minderman de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons onderwijs weerspiegelt dat we een ‘School for Business and Society’ zijn. Dit betekent dat ze competenties en inhoud met betrekking tot meervoudige waardecreatie en duurzame ontwikkeling in onze programma's integreert, deels door onze docenten te faciliteren en deels door zelf gerelateerd onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen.

Met een Master International Relations (met specialisatie in de positie van ontwikkelingslanden) op zak, werkte Mirjam aanvankelijk op het gebied van microfinanciering, eerlijke handel en verantwoord beleggen. Geleidelijk stapte ze over naar duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en specifiek training en onderwijs over deze onderwerpen. Ze specialiseerde zich in ‘Hoger Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling’ en werkte bij verschillende Nederlandse hogescholen. Mirjam is actief in diverse Nederlandse en internationale netwerken op het gebied van MVO en verantwoord managementonderwijs.

Publicaties

  • Minderman, M. (2022). Supporting transformation towards sustainable development: The use of Appreciative Inquiry in responsible management education. In L. Moratis & F. Melissen (eds.), Business Schools, Leadership and the Sustainable Development Goals (pp. 160-174). Routledge.
  • Avetisyan, E., Ceulemans, K., Finstad-Milion, K., Geluk, E., Kooyman, H., & Minderman, M. (2021). PRME Chapter France-Benelux: History and future perspectives. In Principles for Responsible Management Education (ed.), Responsible Management Education: The PRME Global Movement (pp. 138-152). London, England: Routledge. DOI: 10.4324/9781003186311-14
  • Minderman, M. (2015). Business and Management Education for Sustainable Development: A Process for Creating Sustainable Public Value. In: Leal Filho, W., et al. (eds.), Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level, World Sustainability Series, DOI 10.1007/978-3-319-10690-8_32, Springer International Publishing Switzerland, pp.467-478.
Opleidingen