Prof.dr. Kees Stuurman

Prof.dr. Kees Stuurman

Professor

Biografie

Kees Stuurman is partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie. Tevens is hij als hoogleraar 'Normering van Informatietechnologie' verbonden aan het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van Tilburg University.

Kees is onder meer gespecialiseerd in het juridisch begeleiden van ITtransacties, varierend van advisering in de voorbereidings- en contractfase tot en met begeleiding in geval van IT-geschillen. In dat kader heeft hij onder meer ruime ervaring op het terrein van onder meer outsourcing, IT- en telecomcontracting en Europese ITaanbestedingen. Hij is veelvuldig betrokken bij complexe ICTprojecten en werkt in zijn praktijk vaak nauw samen met ICT-ers en andere bij ICT-transacties betrokken disciplines (financien, management). Voorts heeft hij als specialist op het terrein van ICT-gerelateerde weten regelgeving ruime ervaring met het geven van juridisch advies inzake onder meer e-commerce (waaronder elektronisch contracteren, website compliance en de elektronische handtekening), privacy, bewijs en bewaring, open source, IT-governance en ICT-beveiliging. Daarnaast is hij werkzaam op het terrein van zelfregulering (normalisatie, certificatie, gedragscodes). In diverse internationale onafhankelijke onderzoeken wordt Kees aanbevolen, zoals in Chambers 2008: ''Clients praise Kees Stuurman as quiet and academic - a sensible man who can negotiate. Widespread consensus affirms him to be an excellent lawyer with strong skills.''

Publicaties

  • Koops, E.J., & Stuurman, C. (2010). Kroniek van het ICT-recht: Smaakmakende ontwikkelingen in 2008-2009. Nederlands Juristenblad, 85(15), 989-997.
  • Stuurman, C. (2010). Ambient intelligence: Een heerlijke nachtmerrie? Computerrecht, 2010(6), 262-266.
  • Stuurman, C. (2009). Annotatie bij Rechtbank Den Haag 31 december 2008(Knooble/Staat en NNI), AMI/Tijdschrift voor auteurs-, media en informatierecht, 2.
  • Stuurman, C. (2009). Robots: met recht mensenwerk. Caught in the Cyber Crime Act. Deventer, Nederland: Kluwer.
  • Stuurman, C. (2009). Voorkomen is beter dan genezen. ICT-contracten en conflictpreventue. Van geschil tot oplossing. Serie Recht en Praktijk. Deventer, Nederland: Kluwer.