Prof.dr. Jos Blommaert

Prof.dr. Jos Blommaert

Professor Emeritus
Expertisegebieden: Accounting & Control (Financial Accounting), Finance (Financial Analysis, Financial Management, Financial Reporting and Analysis)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=8-9ETZ7cJgI
Prof. dr. Jos Blommaert studeerde Handelswetenschappen in Tilburg. Hij is in1995 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de informatieve waarde van geconsolideerde jaarrekeningen. Sinds 1997 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en momenteel werkzaam bij TIAS School for Business and Society. Tevens is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan Bureau vaktechniek van BDO accountants en adviseurs en was hij lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 2005 tot 2012. Hij is (mede-) auteur van een groot aantal boeken en artikelen op het gebied van management en accounting. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar geconsolideerde jaarrekeningen, bedrijfscombinaties en goodwill, financiële rapportage en analyse, verslaggeving van nonprofit organisaties en International Financial Reporting Standards (IFRS).

Publicaties

  • Blommaert, A.M.M., & Blommaert, J.M.J. (2012). Bedrijfseconomische analyses, bedrijfseconomie vanuit management-perspectief (7th ed.). Groningen, the Netherlands: Stenfert Kroese/Wolters Noordhoff.
  • Blommaert, J.M.J. (2010). Consolidatie van balans en winst- en verliesrekening. In Bac, A.D., Gortemaker, J.C.A., Kocks, H.C., & Wallage, Ph. (Eds.). Handboek Accountancy (Suppl. 25, B1.1161 – 24). Deventer, the Netherlands: Kluwer.
  • Kamp, B., & Blommaert, J.M.J. (2009). Hoofdlijnen IFRS. Deventer, the Netherlands: Kluwer.
  • Blommaert, J.M.J. (2009). Kapitaalbelangen. Praktijkgids IFRS, 12. Deventer, the Netherlands: Kluwer.
  • Blommaert J.M.J., & Kamp, B. (2007). Business Combinations. Deventer, the Netherlands: Kluwer.