Dr. Femke Geijsel

Dr. Femke Geijsel

Associate Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy)

Biografie

Dr. Femke Geijsel is geassocieerd hoogleraar transformatief onderwijsleiderschap sinds 2022. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op schoolontwikkeling, beleidsimplementatie en doorwerking binnen scholen, visieontwikkeling, strategische vernieuwing, leiding geven aan leren en management in onderwijsorganisaties. Femke begeleidt diverse promovendi en postdocs en is lid van het bestuur van de divisie Beleid en Organisatie van de Vereniging voor Onderwijsresearch.
Ze is bij TIAS academisch directeur van de executive Master of Management in Education en doceert samen met dr. Eelco van Hout tevens in de executive Master of Public & Non-profit Management. Ook ontwikkelt zij in-company leergangen, samen met onderwijsorganisaties en bestuurlijke gemeenschappen. In haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richt zij zich op het versterken van het analytisch en creatief vermogen onder leidinggevenden in balans met professionele en bestuurlijke governance. Haar werk voor TIAS combineert zij (als zelfstandig ondernemer) met ondersteunende wetenschappelijke onderzoeks- en adviesactiviteiten voor onderwijsbestuurders en diverse bestuurlijke en toezichthoudende activiteiten. Zij draagt eraan bij dat wetenschap en onderwijsmanagement elkaar op strategisch constructieve en creatieve manieren weten te vinden.

Publicaties

 • Geijsel, F., & Vermeulen, M. (2022). Reflectie op leiderschapspraktijken: Inspiratie voor toekomstig onderzoek. In L. van Wessum, A. Ros & P. Runhaar (Reds.), De schoolleider in verandering. Theorie en praktijk (pp. 80-88). Bookmedia: De Leiderschapsagenda / Didactief.
 • Geijsel, F., Jenniskens, T. , van Langen, A. (2022). Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens en na de coronapandemie. Nijmegen: KBA Nijmegen, TIAS School for Business and Society, Stichting OOK.
 • van Leeuwen, J. L., Schaap, H., Geijsel, F. P., & Meijer, P. C. (2022). Early career teachers’ experiences with innovative professional potential in secondary schools in the Netherlands. Professional Development in Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/19415257.2022.2129738
 • Geijsel, F., Schenke, W., van Driel, J., & Volman, M. (2020). Embedding inquiry‐based practices in schools: The strategic role of school leaders. European Journal of Education, 55(2), 233-247https://doi.org/10.1111/ejed.12395

 • Nolen, M., Honingh, M., & Geijsel, F. (2020). De juridische positie van de schoolleider nader beschouwd. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2, 15-29.
 • Gaikhorst, L., März, V., du Pré, R., & Geijsel, F. (2019). Workplace conditions for successful teacher professional development: School principals’ beliefs and practices. European Journal of Education54(4), 605-620. https://doi.org/10.1111/ejed.12366

 • Basten, F. M. R. C., Geijsel, F., Vermeulen, M., Evers, A. T., & Draaisma, A. J. (2019). 21ste-eeuws leiderschap in onderwijs| onderzoek.Onderzoeksrapportage NRO (project nr. 405-15-545). Heerlen: Open Universiteit.
 • März, V., Gaikhorst, L., Mioch, R., Weijers, D., & Geijsel, F. P. (2018). Van acties naar interacties: Een overzichtsstudie naar de rol van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Amsterdam/Diemen: RICDE, Universiteit van Amsterdam/NSO-CNA Leiderschapsacademie.
 • Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L. (2017). Closing the feedback loop: A productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education. Professional Development in Education, 1-21. https://doi.org/10.1080/19415257.2016.1258654
 • van der Bij, T., Geijsel, F.P., & ten Dam, G.T.M. (2016). Improving the quality of education through self-evaluation in Dutch secondary schools. Studies In Educational Evaluation, 49, 42-50. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.04.001
 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education. Educational Research Review, 9, 158-173. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.02.001
 • Thoonen, E.J., Sleegers, PJ.C., Oort, F.J., Peetsma, Th.T.D., & Geijsel, F.P. (2011). How to improve teaching practices: The role of teacher motivation, organizational factors and leadership practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496-536. https://doi.org/10.1177/0013161X11400185
 • Geijsel, F.P., Krüger, M.L., & Sleegers, P.J.C. (2010). Data feedback for school improvement: The role of researchers and school leaders. Australian Educational Researcher, 37(2), 59-75. https://doi.org/10.1007/BF03216922
 • Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C., Stoel, R.D., & Krüger, M.L. (2009). The effect of teacher psychological, school organizational and leadership factors on teachers’ professional learning in Dutch schools. The Elementary School Journal, 109(4), 406-427. https://doi.org/10.1086/593940
 • Geijsel, F., & Meijers, F. (2005). Identity learning: The core process of educational change. Educational Studies, 31(4), 419-430. https://doi.org/10.1080/03055690500237488