Mw.prof.dr. Colette Cuijpers

Mw.prof.dr. Colette Cuijpers

Assistant Professor
Expertisegebieden: Information Technology (IT Governance), Marketing (E-Commerce)

Biografie

Dr. Colette Cuijpers is Assistant Professor at Tilburg University. Haar expertise richt zich voornamelijk op de manier waarop technologie en maatschappij de privacy en het reguleren van databescherming reguleren en vice versa. Cuijpers publiceerde op het gebied van privacy en databescherming (vooral in relatie met slimme meetsystemen en locatie geboden diensten), aansprakelijkheid, e-overhead, e-commercie, intellectueel eigendom en consumentenbescherming. Zw as betrokken bij verschillende, grootschalige onderzoeksprojecten door de EU gefinancieerd, bijvoorbeeld FIDIS, Breaking Barriers to Egovernment en VIRTUSOSO. In 2010 werkte ze voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Hier was ze betrokken bij een project voor de transormatie van eOverheid naar iOverheid.

Publicaties

  • Cuijpers, C.M.K.C., & Koops, B.J. (2012). The Netherlands: Best privacy practice for smart metering in Europe? Conference Proceedings CPDP 2012 (Forthcoming).
  • Cuijpers, C. (2012). Privacy, overheid en digitalisering. In M.M. Groothuis (Ed.). Bestuursrecht en ICT: Monografieën, recht en informatietechnologie deel 8. Den Haag, the Netherlands: SDU Uitgevers.
  • Cuijpers, C., & Pekarek, M. (2011). The Regulation of Location Based Services: Challenges to the European Union Data Protection Regime. Journal of Location Based Services, 5(3-4), 223-241.
  • Cuijpers, C. (2011). Toepasselijk privacyrecht in de wolk. Computerrecht, 2011(3), 115-122.
  • Cuijpers, C.M.K.C., & Broeders, D., & Prins, J.E.J. (Ed.) (2011). De staat van informatie. WRR-verkenning 25. Amsterdam, Nederland: Amsterdam University.