Executive Master of Finance & Control/Register Controller

Executive Master Of Finance And Control / Register Controller
Online brochure
Start- en lesdata
13 september 2024
Tilburg Campus
10 maart 2025
Utrecht Campus
Alle start- en lesdata
Duur
22 maanden
Kosten
€ 29250 voor de hele master (vrij van btw)
Aantal locaties
Meerdere locaties
Taal
Nederlands
Studielast
12-15 uur per week
Accreditaties
AACSB, NVAO, VRC
Fulltime/parttime
Deeltijd

Voor wie is de Executive Master of Finance & Control/Register Controller (EMFC)

De opleiding verdiept en versterkt je in drie belangrijke rollen die de moderne controller in organisaties vervult. De vertrouwensrol waarin je betrouwbaarheid aan de accountingcijfers verleent en de aansluiting op wet- en regelgeving bewaakt. De beheersingsrol waarin je systematisch nagaat of de doelstellingen worden gerealiseerd. En de businesspartnerrol waarin je analyses en adviezen geeft die ertoe dienen strategische en operationele beslissingen met informatie te ondersteunen.

Deelnemersprofiel

De deeltijd opleiding Executive Master of Finance & Control/Register Controller is gericht op financieel managers en professionals die een volgende stap in hun carrière willen maken. De meeste deelnemers hebben een vooropleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde op masterniveau en hebben gemiddeld zes jaar relevante werkervaring. Deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam als:

 • Finance controller, business controller of accountant
 • Financial executive, manager of teamlead in het 2e of 3e echelon van grote organisaties
 • Finance consultant of finance (interim) professional
 • Financial (deputy-) director of MT-lid in een middelgrote organisatie
 • Finance, business of data analyst

De samenstelling van de leergangen is divers: er zijn deelnemers werkzaam in relatief kleine organisaties maar ook in grote multinationals. Profit en not-for-profit organisaties zijn beide vertegenwoordigd. Sommige van deze organisaties laten al meer dan twintig jaar hun financials bij TIAS het EMFC-diploma behalen.

Deelnemer aan het woord

‘Door de Executive Master of Finance & Control/Register Controller kijk ik steeds meer naar het grotere plaatje van finance. Controlling gaat voor mij nu verder dan het leveren van financiële informatie alleen. Zo neem ik in mijn werkzaamheden bijvoorbeeld ook de invloed en kwaliteit van processen en systemen mee. De impact van mijn werk is hierdoor groter geworden.’
Helen Tulner-Vonk RC, TIAS alumna en winnaar van de landelijke VRC scriptieprijs 2017 

Vrijstellingen

Deelnemers die in hun vooropleiding naast een universitaire master ook een universitaire postmaster hebben afgerond, kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de postmaster opleiding tot Register Accountant (RA). Deelnemers die in deze opleiding de vakken Internal Control & Accounting Information Systems en Financial Accounting & Reporting hebben afgerond, kunnen een vrijstelling krijgen. Ook dit wordt vastgesteld in het vrijblijvende intakegesprek.

Toelatingseisen

TIAS hanteert de toelatingseisen die zijn vastgesteld door de beroepsvereniging VRC (Vereniging van Register Controllers). Dit betekent dat deelnemers:

 • Bij de start van de opleiding in het bezit zijn van een universitair masterdiploma.
 • Minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.
 • De volgende negen vakken in de vooropleiding in voldoende mate moeten hebben afgerond: Management Accounting, Financial Accounting, Corporate Finance, Marketing, Strategy & Organization, Bookkeeping, Accounting Information Systems (Internal Control), Tax Law en Corporate Law.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek met de Academic Director wordt vastgesteld of je aan deze toelatingseisen voldoet. Mochten er vakken ontbreken in de vooropleiding, dan biedt TIAS diverse mogelijkheden om deze deficiënties weg te werken.

Toelating op grond van een bachelor diploma is vanwege de VRC-eisen niet mogelijk. Er zijn vanuit de VRC-richtlijnen beperkte mogelijkheden voor deelnemers die na hun hbo-bachelor een hbo-master of een post-bachelor controllersopleiding van voldoende omvang hebben afgerond.

Neem contact op met de Program Adviser voor meer informatie.

Master Controlling

Voldoe je niet aan de VRC-eisen? Kijk dan eens bij onze Master Controlling (MSc). Na het succesvol afronden hiervan ontvang je het universitaire masterdiploma Master of Science, dat zonder deficiënties toegang geeft tot de Executive Master of Finance & Control.

Wat maakt de deeltijd opleiding Executive Master of Finance & Control/Register Controller sterk en uniek?

 • Brede financieel-economische expertise: je bent in staat om betrouwbare financiële adviezen te geven, waardoor je businesspartner wordt van het senior management
 • Verbreding en verdieping: je krijgt grip op multidisciplinaire en wetenschappelijk onderbouwde analyses van complexe problemen, waardoor je kunt adviseren met impact
 • Persoonlijke begeleiding: je haalt meer uit de opleiding door onze persoonlijke begeleiding en inzet van de meest efficiënte leervormen
 • Praktijkgerichte concepten en uitdagende werkvormen stimuleren nieuwe manieren van denken die je direct in de praktijk kunt toepassen

Hoog slagingspercentage
Door de combinatie van persoonlijke aandacht en afstudeerbegeleiding, voorkomen we dat er vertraging ontstaat tijdens je studie. Binnen 2 jaar studeert minstens 80% van de deelnemers af. Daarnaast behoren onze slagingspercentages voor het Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems tot de hoogste van Nederland. Afstuderen doe je binnen je eigen organisatie op een realistisch controlprobleem: dit vormt meteen een hoge return on investment voor jou als deelnemer en de organisatie waar je werkt.

TIAS ziet vier belangrijke uitdagingen voor de moderne controller

De eerste uitdaging betreft de roep om een ethischer en maatschappelijk verantwoordelijker invulling van de financiële functie. De tweede uitdaging betreft de toenemende complexiteit als gevolg van de ingrijpende ontwikkelingen met betrekking tot Big Data Tools and Analytics. De uitgangspunten rondom menselijk gedrag vormen de derde uitdaging. De financiële functie dient zich meer bewust te zijn van de psychologische aspecten rondom besluitvorming en de impact die financiële informatie kan hebben op het gedrag en de motivatie van medewerkers. De vierde uitdaging betreft de vraag hoe om te gaan met de VUCA-wereld. Het acroniem staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambigue. De vier uitdagingen worden in bijna alle onderdelen van opleiding belicht.

Wat levert de deeltijd opleiding Executive Master of Finance & Control/Register Controller programma je op?

Creëer impact met de deeltijd opleiding Executive Master of Finance & Control/Register Controller

We streven uiteindelijk naar impact. Onze afgestudeerden moeten het verschil maken in de organisaties waar zij werkzaam zijn. Het gaat hier om het bekende spanningsveld tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarom van belang is dat onze deelnemers niet alleen vakinhoudelijk sterk zijn maar ook kennisnemen van moderne academische opvattingen rondom Leiderschap en Veranderkunde. Daarom ook aandacht voor persoonlijke competenties.

Wat levert je de Executive Master of Finance & Control/Register Controller op?

 • Je leert verantwoordelijkheid te dragen voor de interne en externe financieel-economische informatievoorziening (vertrouwensvol). Je bent daarbij op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot Big Data Analytics.
 • Je leert een zo objectief mogelijk oordeel te vellen over de prestaties van de organisatie in samenhang met de doelstellingen en risico’s die daarmee gemoeid zijn (beheersingsrol).
 • Je ontwikkelt je tot strategisch business partner van het senior management, doordat je zorgdraagt voor een optimale omloop van operationele, financiële en fiscale geldstromen (businesspartnerrol).
 • Je herkent en analyseert complexe vraagstukken met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Je leert om een multidisciplinaire en wetenschappelijk onderbouwde analyse van complexe problemen te maken waardoor je kunt adviseren met impact èn oog voor Business and Society.
 • Je verbetert je competenties op het gebied van schrijven, presenteren, discussiëren, en overtuigen.
 • Je breidt je netwerk uit met professionals die net zo gedreven en ambitieus zijn als jij.
 • Je verkrijgt de titel EMFC en de graad MSc. Je hebt bovendien met de TIAS-EMFC direct toegang tot het lidmaatschap van de beroepsvereniging VRC en het voeren van het dienstmerk RC.

Wat levert Executive Master of Finance & Control/Register Controller jouw organisatie op?

Deelnemers werken gedurende de opleiding aan praktijkgerichte opdrachten waar de organisatie direct profijt van heeft. Zoals een praktijkscriptie over een Internal Control probleem dat opgelost moet worden in de organisatie. In de afstudeeropdracht staat eveneens een reëel management control probleem centraal, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de vraag hoe het wetenschappelijk onderbouwde advies kan worden geïmplementeerd. Hierop worden deelnemers met het examen ook getoetst. Verder is er in de opleiding veel aandacht voor risicomanagement. Tot slot wordt bij praktijkopdrachten gebruik van Big Data tools als Process Mining, gestimuleerd. Kortom: organisaties zien al snel de volgende return on investment:

 • Praktijkgerichte oplossingen met impact in de organisatie.
 • Merkbare versterking van de controllersfunctie op alle fronten.
 • Hoge awareness als het gaat om Enterprise Risk Management.
 • Verhoogde kennis van en ervaring met Big Data tools.

Wetenschappelijke inzichten en theoretische denkkaders
TIAS biedt je de laatste wetenschappelijke inzichten en theoretische denkkaders door middel van efficiënte blended onderwijsvormen. Hierdoor kun je adequate verbindingen leggen en die meteen in de praktijk toepassen. Door de diversiteit van opdrachten en projecten is de opleiding praktijkgericht en kun je direct impact creëren voor jouw organisatie.

Je wordt uitgedaagd om echte praktijkcases uit te werken met behulp van (resultaten van) wetenschappelijk onderzoek. De aangereikte literatuur bestaat uit wetenschappelijk hoogstaand onderzoek en literatuur die de brug slaat naar de praktijk. Deze benadering komt bij voorkeur ook terug in papers.

Docenten worden zorgvuldig geselecteerd op hun kwaliteiten: zij combineren academische kwaliteit (rigor) met inzicht en ervaring in de praktijk (relevance).

Curatorium
De aansluiting op de beroepspraktijk wordt ondersteund door het curatorium van de opleiding. In dit adviesorgaan hebben vooraanstaande finance functionarissen en CFO’s zitting. Momenteel bestaat het curatorium uit:

 • Baer Adriaens, CFO at Mosa Tiles
 • Pim Berendsen, Chief Financial Officer at PostNL
 • Astrid van Druten, CFO at Vanderlande
 • Chris Figee, CFO, lid RvB/ Member Management Board at KPN
 • Frank Geelen, EMEIA Finance Consulting Lead Partner at EY Consulting
 • Stefan Hollander, Head of Department Accountancy, Tilburg University
 • Joost Stienen, Executive Vice President Finance at ASML

Waarom TIAS School for Business & Society?

 • Een top-ranked business school in Executive en InCompany Education volgens de Financial Times
 • Uitsluitend topacademici en de beste praktijkexperts als docenten
 • Direct toepasbare wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis
 • Flexibele leertrajecten afgestemd op jouw behoeften
 • RC is in de Keuzegids Masters 2024 excellent beoordeeld op alle thema’s: inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer.

Programmaopzet Executive Master of Finance & Control/Register Controller (EMFC)

De Executive Master of Finance & Control/Register Controller bestaat uit 4 semesters van ieder 5 maanden. Elk semester omvat academische vakken, business projecten en praktische vaardigheden. Je sluit de opleiding af met een masterthesis over een reëel management control probleem binnen je eigen organisatie.

Semester 1
De opleiding start met Internal Control and Accounting Information Systems. Deze module staat in het teken van risico's en hoe de negatieve consequenties van die risico’s kunnen worden voorkomen of beperkt. In het eerste semester staat de betrouwbaarheid van financiële informatie centraal. De module Management Accounting & Control gaat vooral in op de vraag of accounting informatie wel leidt tot het juiste gedrag van medewerkers in de organisatie. Beide modules leggen een stevige basis voor de opvolgende semesters.

Semester 2
Dit semester vervolgt met Internal Control & Accounting Information Systems waarbij nu vooral strategische en bedrijfsrisico’s aan de orde komen naast de invloed van IT-ontwikkelingen. Daarnaast aandacht voor Strategisch Management en de bijbehorende vraag hoe de controller ervoor kan zorgen dat strategische doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. In Corporate Real Estate and Finance vertalen de docenten actuele finance vraagstukken naar het werkveld van de moderne controller. Het semester eindigt met een korte module over het uitvoeren van goed kwalitatief organisatieonderzoek.

Semester 3
Financial Accounting and Reporting gaat over de externe verslaggeving van organisaties en die is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op informatie die de controller opstelt. Goede kennis, inzicht, vaardigheid en een juiste attitude met betrekking tot dit vak is daarom niet alleen voor registeraccountants en treasurers, maar ook voor de controller van groot belang. Bij de module Tax Law (oftewel Belastingrecht) worden juridische en fiscale beginselen uitgebouwd. Er wordt aandacht besteed aan het internationale perspectief als steun voor de internationale verslaggeving en financiering waarbij controllers betrokken worden. Bij Corporate Law (oftewel Ondernemingsrecht) gaan we aan de hand van concrete praktijkcasussen en actuele jurisprudentie in op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.

Semester 4
Een van de uitdagingen voor de moderne controller betreft Big Data (Analytics). De module Informatiemanagement gaat hier op praktische wijze in: denk aan onderwerpen als blockchain, investeren in IT, datagestuurd werken, en IT-governance. Bij Productie en Logistiek Management wordt het belang van integrale ketenbeheersing indringend duidelijk gemaakt, ook aan de hand van een management game. TIAS streeft naar afstudeerwerkstukken die impact hebben op de organisatie: vandaar dat er ook een module over Veranderen en Implementeren is opgenomen in dit semester.

Download de brochure >>

Tijdsinvestering

De opleiding duurt 22 maanden en bestaat uit vier semesters van ongeveer 13 weken.

Tijdens de semesters vinden wekelijks onderwijsbijeenkomsten plaats op een vaste dag van 9.00 tot 17.00 uur. Het programma start tweemaal per jaar: in Tilburg start jaarlijks een leergang in het najaar met de vrijdag als vaste lesdag, in Utrecht start jaarlijks een leergang in het voorjaar met de maandag als vaste lesdag.

Er zijn geen inhoudelijke verschillen tussen de opleidingslocaties. Ook het docententeam is nagenoeg identiek.

De studiebelasting tijdens de semesters wordt door deelnemers geschat op 16 tot 20 uur per week (inclusief de lesdag zelf). Er zijn gedurende de 22 maanden diverse onderwijsluwe periodes.

De slagingspercentages zijn hoog: 70 tot 90 procent van de deelnemer behaalt het EMFC-diploma binnen twee jaar na de start.

Resultaat

Wie deze executive masteropleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt de beschermde titel Executive Master of Finance and Control (EMFC, achter de naam geplaatst). Omdat dit programma als wetenschappelijke master geaccrediteerd is door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie), mag je ook de internationaal erkende graad MSc voeren. Daarnaast ben je zonder meer toelaatbaar tot het Register van de Vereniging van Register Controllers (VRC); je mag na inschrijving het dienstmerk RC voeren.

Academic director aan het woord

‘Als Academic Director zie ik elke leergang hoe financieel professionals zich ontwikkelen. Gaandeweg gaan ze andere vragen stellen en op zoek naar nieuwe oplossingsrichtingen. Ze worden niet alleen uitstekend onderlegd op het gebied van finance and control, maar groeien ook in de rol van business partner voor het management van hun organisatie. Zo groeit de toegevoegde waarde van deelnemers al gedurende de opleiding. Het programma is uitdagend, maar dankzij onze unieke begeleiding hebben deelnemers aantoonbaar weinig vertraging of uitval. De opleiding is onze gezamenlijke investering. Wij vertellen je er graag meer over!’
Prof.dr.ir. Michael Corbey

Data en locaties Executive Master of Finance & Control-Register Controller (EMFC)

De Executive Master of Finance & Control-Register Controller start op:

NaamLocatieStartdatum
Executive Master of Finance and Control/Register Controller (EMFC)Tilburg Campus13 september 2024
Executive Master of Finance and Control/Register Controller (EMFC)Utrecht Campus10 maart 2025

Kosten Executive Master in Finance & Control/Register Controller (EMFC)

De kosten van de Executive Master of Finance & Control/Register Controller bedragen € 29250 voor de hele master (vrij van btw).

Deze prijs is inclusief:

 • Dagarrangementen (lunch, koffie/thee en frisdrank) tijdens collegedagen
 • Inschrijf-, registratie- en administratiekosten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Lesmateriaal

Eventueel aanvullende kosten:

 • Diners en overnachtingen
 • Softwarelicenties (indien specifieke software is vereist)                         
 • Verplichte literatuur en studieboeken
   

Hoe financier je de opleiding?

Je hebt de opleiding gevonden die het beste past bij jouw leerdoelen en ambities. Maar hoe financier je deze? Daarvoor zijn verschillende manieren. Je werkgever kan een rol spelen, maar er zijn ook interessante wettelijke regelingen waar je zelf gebruik van kunt maken. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Lees hier over de mogelijkheden »

Docenten Executive Master of Finance & Control-Register Controller (EMFC)

Kernwoorden zijn hier “rigor and relevance”. De docenten in de EMFC combineren academische kwaliteit met gevoel voor en ervaring in de praktijk. Zij maken nadrukkelijk gebruik van diverse werkvormen per dagdeel. Allereerst zijn er voorbereidende lees- en caseopdrachten die de deelnemers thuis kunnen uitvoeren. Vervolgens vindt (vaak) in de klas een toelichtende en aanvullende introductie door de docent plaats. Daarna is er sprake van break-out opdrachten en discussies. De deelnemers dienen geregeld zelf plenaire presentaties te houden over het onderwerp van het dagdeel, meestal betreft dit de relatie naar hun eigen organisatie en/of beroepspraktijk.

Onderstaande docenten leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding. Daarnaast treden ook regelmatig gastsprekers uit de praktijk op.

Academic Director

Michael Corbey
Full Professor

Docenten

Philip Joos
Full Professor
Joy van der Veer
Adjunct Professor
Dirk Brounen
Full Professor
Arco van de Ven
Full Professor

Start je inschrijving

Naar aanleiding van je inschrijving neemt de Program Adviser van de Executive Master of Finance & Control/Register Controller (EMFC) contact met je op voor een eerste kennismaking en om een intakegesprek met de Academic Director in te plannen. Doel van deze intake is om in gesprek te gaan over jouw ontwikkelambities én de match met de leerdoelen van de opleiding. Wanneer de Academic Director naar aanleiding van de intake een positief advies geeft, ontvang je de officiële studieovereenkomst en kun je je inschrijving definitief maken.
 
Emily Franken
Emily Franken
Program Adviser
013 466 86 02

Dit programma InCompany volgen?

Meer over InCompany

Waardering deelnemers
Deelnemers beoordelen de Executive Master of Finance & Control-Register Controller met een
8,8
Waardering deelnemers
Deelnemers beoordelen de Executive Master of Finance & Control-Register Controller met een
8,8