Health

Wat als de inspectie de operatiekamers sluit

9 september 2013 | 1 min lezen

In het streven naar hoogwaardige ziekenhuiszorg is extern toezicht op kwaliteit noodzakelijk. Hierin is een voorname rol weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (IGZ). De IGZ bracht enige tijd geleden een tweedaags onaangekondigd bezoek aan een ziekenhuis, gericht op de kwaliteit van zorg op het OK-complex. Er bleken verschikkende beelden te bestaan over de normen voor kwaliteit.

Wat bleek is dat de IGZ vanuit de buitenwereld niet bepalend is voor de kwaliteit. Immers, betrokkenen redeneren ieder vanuit een eigen domein en bijbehorende waardensets. De bruggen naar de andere domeinen, en dus waardensets, werden niet geslagen. De discussie over wat goede kwaliteit is, als ook de effectiviteit van extern toezicht, hangen dan ook samen met het incorporeren van vier verschillende domeinen: markt, overheid, gemeenschap en medische professie.

Lees meer

Als de inspectie de operatiekamers sluit, Ron van der Pennen en Kim Putters (2013) 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.