Health

Visies op Zorg

6 februari 2020 | 2 min lezen

De zorg raakt miljoenen mensen - zowel patiënten en cliënten als medewerkers, eigenlijk iedereen - en er gaan vele miljarden euro’s in om. Er zijn vele vormen van zorg: van voorlichting en preventie, ambulance-vervoer en spoedeisende hulp tot tandheelkunde en farmacie, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Binnen alle deelgebieden functioneren talloze specialismen. Zij kenmerken zich door hun eigen expertise, werkwijze, structuur, dynamiek en financiering. Iedere zin die begint met: ‘De zorg is…’ of ‘De zorg moet…’ is niet, of slechts ten dele geldig, ongeacht het vervolg. Als de zin al betekenis heeft, dan toch slechts voor een klein deel van de zorg.

Het betreft een brede, complexe en gedifferentieerde sector die varieert van neonatologie tot palliatieve zorg. De omvang van de sector rechtvaardigt een brede publieke en politieke belangstelling. Aan het benoemen van missers en incidenten komt dan ook geen einde. Als één promille van alle zorgactiviteiten niet goed verloopt, dan kunnen alle kranten, televisieprogramma’s en verjaardagsfeestjes ermee gevuld worden.

In hun nieuwe boek Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Reacties

“Dit boek spat van de actualiteit over de ontwikkelingen in ons zorgstelsel. De titel zegt veel: Visies op zorg: zo versnipperd is ons stelsel geworden. Dit boek pakt het onderwerp fris op en laat ons aan de toekomst snuiven. De inhoud waarschuwt ons en helpt ons verder. Verplichte literatuur in zorg(bobo)land!”

Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis, Breda

“Visies op zorg biedt waardevolle inzichten in de ontwikkelingen die zich in het zorgveld afspelen. De verschillende invalshoeken versterken het zicht op die ontwikkelingen.
De leidraad ‘samenhang in de zorg’ is daarbij een gelukkige keuze. Daar valt nog de nodige winst te halen, ook binnen een stelsel dat hoogwaardig presteert.”

Ab Klink, Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

“Een verhelderende multilaterale analyse van de samen- hang binnen ons complexe zorgdomein, zeer nuttig voor de visieontwikkeling van leiders en beleidsbepalers, maar zeker ook voor een effectieve dialoog voor onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven.”

Ron Axt, voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners

“Een belangrijk boek, omdat het discussies over zorg in een bredere, meer realistische context plaatst met als doel een integrale discussie te kunnen voeren over de verdere ontwikkeling van ons zorglandschap. Een goed geschreven en zeer leesbaar boek!”

Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur NijSmellinghe en voorzitter Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

“Ik kon geen item bedenken dat in dit toegankelijke en rijkelijk geïllustreerde boek over ‘de zorg’ niet aan de orde kwam! Een loepzuivere weergave en analyse van een complex veld met heldere en afgewogen reflecties en aanbevelingen. Een ‘must have’ voor iedereen die ‘de zorg’ een warm hart toedraagt om te kunnen blijven ontwikkelen aan de gewenste verbetering van de kwaliteit van leven.”

Charles Laurey, bestuurder ZuidZorg

Over de auteurs

Em. prof. dr. Jo Caris was verbonden aan TIAS Business School als Academic Director van de Master of Health Administration en was bijzonder hoogleraar, leerstoel ‘Organisatieontwikkeling in de zorg’.  Jo Caris combineert praktijk met een breed terrein van wetenschappen op het gebied van leiderschap en organisatie. Momenteel is hij als vrijwilliger verbonden aan Alzheimer Nederland.

Em. prof. dr. Th.B.C. (Theo) Poiesz was verbonden aan TIAS Business School, ondermeer als Academic Director van de Master of Health Administration en hoogleraar Healthcare Management. Hij adviseert zowel in het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg op het terrein van strategisch management en implementatie.

Breder strategisch kader in de zorg

Zorgverlening optimaal organiseren lukt alleen vanuit een overstijgende visie en kennis van de laatste ontwikkelingen in de zorg. De Executive Master of Health Administration (MHA) biedt deze kennis voor zorgprofessionals met verantwoordelijkheid voor strategische besluitvorming, innovatie en verbetering van de zorgkwaliteit. Het MHA-programma weerspiegelt die verantwoordelijkheid en het maatschappelijk belang dat eraan verbonden is.

Uitgever SWP (2020), ISBN: 978 90 8850 893 6.

Het boek is een compleet herziene uitgave van Ontwikkelingen in de Zorgmarkt (Poiesz en Caris, 2010).

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.