Health

Steeds meer vrouwen in de top van ziekenhuizen

18 juli 2019 | 2 min lezen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal vrouwen aan de bestuurlijke top van ziekenhuizen met bijna 25% toegenomen. Daarmee komt het percentage vrouwen in Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) in ziekenhuizen op 34%. Deze groei zien we niet als het gaat over het percentage vrouwen als voorzitter RvB of RvT.

De voorzitters van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in ziekenhuizen zijn over het algemeen nog steeds man. Het percentage vrouwen in de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht neemt zelfs af. Deze ontwikkelingen laat de Hospital Leadership Monitor 2019 zien.

De Hospital Leadership Monitor 2019 stelt vast hoe het is gesteld met de diversiteit in de top van alle algemene en academische ziekenhuizen en vier categorale ziekenhuizen in Nederland. Ook is gekeken in hoeverre wordt voldaan aan het streven om 30% vrouwen in de top van Nederlandse organisaties te krijgen.

De wet ‘Streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het Bestuur en Raad van Commissarissen grote naamloze en besloten vennootschappen’ is formeel niet van toepassing op de gezondheidszorg. Maar ook in de zorg is een evenwichtige verdeling mannen-vrouwen wenselijk. Volgens de Female Board Index, die jaarlijks door prof. dr. M. Lückerath wordt gepubliceerd, voldeden in 2018 slechts 5 van de 90 beursgenoteerde Nederlandse NV’s aan het streefgetal van 30%. Dit aantal blijkt in de gezondheidszorg hoger. In 2018 voldoen 29 van de 72 ziekenhuisorganisaties aan het streefgetal van 30% in zowel Raad van Bestuur als in Raad van Toezicht. Dit is 40,2% van alle ziekenhuizen in de Monitor 2019. In 2014 voldeden zeven ziekenhuizen aan het streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in zowel RvB als RvT.

Voorzitters van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn over het algemeen man
15 van de 72 voorzitters Raden van Bestuur zijn vrouw (21%). In vergelijking met 2014 is dit meer dan een verdubbeling van het aantal vrouwelijke bestuursvoorzitters. Het aantal vrouwelijke voorzitters Raden van Toezicht loopt terug van 12 naar zeven.  

Vrouwelijke bestuurders en toezichthouders zijn gemiddeld jonger dan hun mannelijke collega’s Daarnaast toont de Hospital Leadership Monitor 2019 dat vrouwen de gemiddelde leeftijd van bestuurders en toezichthouders omlaag brengen. Vrouwelijke bestuurders c.q. toezichthouders zijn respectievelijk gemiddeld 4,5 en 5,2 jaar jonger dan hun mannelijke collega’s (peiljaar 2018).

De Hospital Leadership Monitor 2019 is een publicatie van TIAS op initiatief van drs. Leonique Niessen en is uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Nardo van der Meer en prof. dr. Peter van der Voort van TIAS School for Business and Society. De Monitor is gebaseerd op de Female Board Index die sinds 2008 door prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (ook TIAS-Tilburg University) gepubliceerd wordt voor vrouwen in RvB en RvC van Nederlandse beursvennootschappen. TIAS is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. De monitor is ontwikkeld om de maatschappelijk relevante vraag te kunnen beantwoorden wat de (ontwikkeling van) diversiteit in de top van de ziekenhuizen is en in hoeverre wordt voldaan aan het streefgetal van 30% vrouwen. Deze eerste Monitor onderzoekt het geslacht en de leeftijd van bestuurders en toezichthouders. Volgend jaar wordt het onderzoek uitgebreid met data zoals educatie, achtergrond en aandachtsgebieden van de bestuurders en toezichthouders.

Opleidingen Bestuur & Toezicht bij TIAS

De Hospital Leadership Monitor 2019 van TIAS toont aan dat er nog werk aan de winkel is als het om diversiteit in ziekenhuisbesturen gaat. Voor een evenwichtiger en effectiever leiderschap biedt TIAS opleidingen op het gebied van Bestuur & Toezicht. Interesse in een opleiding die je voorbereidt op een bestuurs- of toezichthoudende rol? Bekijk ons uitgebreide aanbod en versterk je leiderschapsvaardigheden.
Interesse in een opleiding die je voorbereidt op een bestuurs- of toezichthoudende rol? Bekijk ons uitgebreide aanbod aan opleidingen op het gebied van Bestuur & Toezicht.

Opleidingen in de Zorg bij TIAS

De zorgsector heeft behoefte aan inclusief en effectief leiderschap. TIAS biedt gespecialiseerde opleidingen die inspelen op de unieke uitdagingen in de zorg. Interesse in een opleiding die je helpt om leiderschap in de zorgsector te verbeteren? Ontdek ons aanbod en draag bij aan een betere toekomst voor de zorg.

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.