Health

Samenwerking tussen ziekenhuis en MSB

5 februari 2016 | 1 min lezen

De invoering van de integrale bekostiging op 1 januari 2015 heeft, naast fiscale gevolgen, ook gevolgen gehad voor de governance van ziekenhuizen: sinds 1 januari 2015 hebben vrijwel alle algemene en topklinische ziekenhuizen in Nederland het samenwerkingsmodel geïmplementeerd. Welke invloed de invoering van het samenwerkingsmodel heeft gehad op de besturing van ziekenhuizen, is na een half jaar ervaring met deze inventarisatie in beeld gebracht.

Naar aanleiding van de vragen van de minister om een scan op te leveren, die als doel heeft het geven van inzicht in de manier waarop raden van bestuur hun eindverantwoordelijkheid borgen voor kwaliteit en veiligheid van de medische behandelingen en de correcte declaratie daarvan, en om na te gaan of raden van toezicht en medezeggenschapsorganen hun positie in voldoende mate kunnen innemen, hebben TIAS-hoogleraren Edith Hooge, Louis Houwen, Nardo van der Meer en Rob Slappendel, met senior onderzoeker Wout Koelewijn, een onderzoek uitgevoerd.

Dit rapport is vorige week opgeleverd en aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanvullende handreiking van het onderzoeksteam biedt bovendien gerichte aanknopingspunten die helpen bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB .

Of de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB een ontwikkeling naar good governance laat zien?

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de implementatie van het samenwerkingsmodel de eisen die aan de governance van ziekenhuizen worden gesteld, heeft verhoogd. Het thema governance is niet langer een onderwerp dat alleen relevant is voor ziekenhuisbestuurders, maar ook voor bestuurders van het MSB. Om werkelijk effectief te zijn, zijn beide typen bestuurders tot elkaar veroordeeld en zullen ze samen moeten bouwen aan het vertrouwen naar elkaar en hun organisaties. 

Lees meer: 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.