Vastgoed

Samenwerking in de vastgoedkolom

Door Ingrid Janssen | 9 maart 2015 | 1 min lezen

Succesvolle samenwerking in de vastgoedketen wordt niet alleen bepaald door een kundige opdrachtnemer. Juist op het gebied van professioneel opdrachtgeverschap is nog heel veel te winnen.

Vastgoedorganisaties zouden er goed aan doen een visie op de eigen rol als opdrachtgever te formuleren en in een strategie te verwoorden. Naast professionalisering van de opdrachtgever begint ook de ‘softere’ kant van samenwerking steeds zwaarder te tellen. Zo zijn voor het sturen op prestaties in een samenwerking niet alleen duidelijk gefomuleerde KPI’s vereist, een goede vertrouwensbasis tussen partijen is zeker zo belangrijk. Een blauwdruk voor een goede samenwerking bestaat niet. Elke nieuwe vastgoedopgave vraagt om een heldere afweging van samenwerkingsvormen.

Dit was de conclusie van het TIAS-symposium “Samenwerking in de vastgoedkolom” op 29 oktober 2014. Dit evenement voor alumni en deelnemers aan de Executive Master of Real Estate (MRE) was georganiseerd ter ere van het derde lustrum van het programma. 

Bekijk de presentaties van de sprekers: 

  • Margriet Drijver van Drijver Advies en Toezicht, over de aspecten die goed opdrachtgeverschap bepalen.
  • Leon van Rijckevorsel, MRE-deelnemer, over de coöperatie als samenwerkingsvorm zoals zijn organisatie GreenDreamCompany dit inzet bij het initiëren van gebiedsontwikkelingen in Afrika.
  • Pierre Hobbelen, alumnus en directeur van woningcorporatie Thuisvester, over nieuwe vormen van samenwerking bij nieuwbouwontwikkelingen.
  • Roel Habraken, mede-eigenaar van Koëter Vastgoed Advieurs, de do’s en don’t's van het prestatiecontract. 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.