TIAS

Oratie: zicht op nut interorganisatorische relaties

Door Tim de Leeuw | 30 mei 2023 | 1 min lezen
Tim de LeeuwGebrek aan kennis om externe middelen en informatie van samenwerkingsrelaties in de eigen organisatie te integreren, heeft een positieve impact op radicale innovatie, maar beïnvloedt incrementele innovatie juist negatief. Deze conclusie uit zeer recent onderzoek maakt volgens Tim de Leeuw, hoogleraar in de Organisatiewetenschappen: Interorganisatorische relaties, Innovatie en Ondernemerschap aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University, nader onderzoek naar de relatie tussen opbrengst van Interorganisatorische relaties en het proces waarmee organisaties externe middelen en informatie internaliseren, relevant.

In zijn inaugurele rede op vrijdag 9 juni 2023, introduceert de hoogleraar het internaliseringsproces van externe kennis in de context van organisatorische samenwerkingsrelaties als een van de vier thema’s op zijn onderzoeksagenda. 

Handvatten voor organisaties

De hoogleraar kijkt in zijn onderzoek naar opbrengsten van interorganisatorische relaties op het niveau van het totaalpakket aan directe relaties die organisaties met andere organisaties aangaan. Dit portfolioniveau sluit aan bij de praktijk van organisaties omdat zij zelf in staat zijn om de samenstelling van hun portfolio te bepalen en te beïnvloeden. Inzichten uit onderzoek op dit niveau leveren op die manier sneller praktische handvatten op om samenwerkingsverbanden beter in lijn te brengen met de doelen die worden nagestreefd. 

Onderzoeksagenda

Naast aandacht voor het eerdergenoemde internaliseringsproces van externe middelen en informatie, kiest Tim de Leeuw voor onderzoek naar de impact op de opbrengsten van interorganisatorische samenwerkingsrelaties van omgevingsfactoren, de daarop voortbouwende veranderingsdynamiek in het portfolio, en de rol van ondernemersvaardigheden. Ook voor deze drie thema’s op zijn onderzoeksagenda blijkt uit eerder verkennend onderzoek dat dit voor organisaties inzichten kan opleveren waarmee zij hun portfolio van interorganisatorische relaties verder kunnen aanscherpen. 

Tim de Leeuw (1984) is sinds 2016 betrokken bij TIAS School for Business and Society. Naast het verzorgen van onderwijs en doen van onderzoek heeft hij meerdere functies bekleed waaronder directeur van de PhD programma’s (2016-2019), voorzitter van de TIAS brede examencommissie (2018-2021), associate dean onderwijs (2021-2023) en academisch directeur van de deeltijd MSc-opleiding Bedrijfskunde (2020-heden). Artikelen over zijn onderzoek, in de context van organisaties, gericht op samenwerking, innovatie en ondernemerschap, zijn gepubliceerd in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. Meer informatie en de artikelen zijn terug te vinden op: www.tdeleeuw.com 

Oratie

Prof. dr. ing. Tim de Leeuw spreekt zijn inaugurele rede uit op vrijdag 9 juni 2023 om 16.15 uur in de aula in het Cobbenhagen gebouw van Tilburg University. Titel van de rede is ‘Interorganisatorische relaties, Innovatie en Ondernemerschap, het belang, huidige inzichten en een onderzoeksagenda op
Portfolioniveau’.

Open redeboekje Prof. dr. ing. Tim de Leeuw

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.