Governance

Governance Code Cultuur overhandigd

Door Mijntje Lückerath | 2 oktober 2013 | 1 min lezen

Op 14 oktober 2013 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de Governance Code Cultuur in ontvangst genomen. Tijdens een besloten bijeenkomst op Nyenrode Business Universiteit presenteerde Cultuur-Ondernemen de nieuwe code.

Beeld: © Nationale Beeldbank

"De nieuwe Governance Code Cultuur biedt meer dan voorheen aanleiding tot het goede, kritische gesprek tussen bestuur (directie), toezichthouders en stakeholders." Zo onderstreepte Minister Bussemaker het belang van de Governance Code Cultuur voor de cultuursector tijdens de presentatie van de nieuwe code vanmiddag. Hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath-Rovers vindt dat er zelden een code tot stand is gekomen met zoveel inbreng van belanghebbenden en stakeholders, en die zo'n eigen identiteit heeft die past bij de sector. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt de code op in de model subsidie-afspraken voor gemeenten en lokale culturele instellingen.

In 9 principes biedt de code een normstellend kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Dat is van groot belang in een tijd waar van culturele organisaties verwacht wordt dat zij ondernemen, met alle bijbehorende risico's van het mengen van publieke en private middelen. De commissie Halsema legt in haar advies 'Een lastig gesprek' de nadruk op de weeffouten die ontstaan als de publieke opdracht niet goed afgebakend en afgesproken is. In de nieuwe Code ligt de nadruk op het aangaan van dergelijke gesprekken met de verschillende stakeholders (overheid, publiek, e.a.) naast onderwerpen als risicobeheer, belangenverstrengeling en openheid. Regels zijn niet voldoende, het ontwikkelen van een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op gedrag, is essentieel. Dat is wat de nieuwe Code wil bereiken.

Over de makers van de code

Voor de realisatie van de Governance Code cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society (tot 1 september 2013 aan de Nyenrode Business Universiteit). De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.