TIAS

Marc Vermeulen voorzitter Zuidelijke Rekenkamer

15 juli 2016 | 1 min lezen

Prof.dr. Marc Vermeulen is per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer. Sinds april 2014 was hij al lid en sinds mei 2016 waarnemend voorzitter. De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Marc Vermeulen is hoogleraar Onderwijssociologie bij TIAS School for Business and Society, met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).

Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en hij werkt als adviseur voor grote (onderwijs-) instellingen en voor de overheid in binnen- en buitenland. Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein.

Marc Vermeulen is academic director van het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.