Prof.dr. Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen

Full Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=FmgITJNSJQU
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen.
Hij is zowel aan Tilburg University als aan de Open Universiteit Nederland hoogleraar onderwijssociologie met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).
Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en werkt hij regelmatig als adviseur voor grote (onderwijs-) instellingen en voor de overheid in Nederland. Op dit gebied werkte hij ook regelmatig in het buitenland. Zo was hij o.a. als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de grootschalige internationale toekomstverkenning van het onderwijs die de OECD uitvoerde (Schooling for Tomorrow) en adviseerde hij onlangs het Zuid-Afrikaanse ministerie van Rekenschap & Evaluatie .
Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein. Hij is of was betrokken bij complexe adviestrajecten op het gebied van onder meer
• Macrodoelmatigheid van het onderwijsstelsel;
• Kwaliteit hoger onderwijs;
• Professionaliteit van leraren
• Onderwijstijd

Tot eind 2012 was hij directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn, cultuur en sociale zekerheid.
Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Wellantcollege (groen vmbo/mbo), lid van de raad van commissarissen van Zayaz (woningbouwcorporatie Den Bosch) en lid van de raad van Toezicht van Signum (basisonderwijs Den Bosch e.o.).
Daarnaast maakt hij deel uit van een aantal advies- en accreditatiecommissies op het gebied van (de kwaliteit van) onderwijsonderzoek en van het hoger onderwijsbestel.

Publicaties

  • Vermeulen, M. (2012). Vakmanschap en verantwoordelijkheid. G. Minderman, R.Goodijk & S. van den Berg (red.). Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën. Den Haag, Nederland:Boom Lemma.
  • Vermeulen, M. (2012). De Pest in reputatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, 3, 32-37.
  • Vermeulen, M. (2012). De betekenis van het kwetsbare proces van duurzaam innoveren in het glazen onderwijshuis. D.van den Berg et al (red.). Duurzaam innoveren binnen smalle marges. Alphen a.d.Rijn, Nederland: Kluwer/Mesofocus.
  • Linden, W. van der, A.Bakx, A.Ros, D.Beijaard & M.Vermeulen (2012). Student teachers’ development of a positive attitude towards research and research knowledge and skills. European Journal of Teacher Education, 1–19.
  • Vermeulen,M. (2011). Vakmanschap in de etalage.Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, 3, 15-20.
Artikelen