TIAS

Krijgen van zakgeld maakt een groot verschil voor financiële vaardigheid later

26 maart 2017 | 1 min lezen

Financiële opvoeding maakt een groot verschil voor de financiële vaardigheid later in het leven. Zo blijkt dat mensen die op hun twaalfde zakgeld ontvingen 42% financieel vaardiger zijn dan mensen die nooit zakgeld kregen. Ook is het belangrijk om over geld te spreken aan de eettafel. Door kinderen in de opvoeding te stimuleren om zelf te sparen, vergroot de kans met 16% dat zij later als volwassene ook sparen voor tegenslag.

“Geld is een lastig onderwerp. Thuis wordt er niet vaak of graag over gesproken, terwijl ons onderzoek laat zien dat je dat juist beter wel kunt doen. Door geldzaken al op jonge leeftijd met je kinderen te bespreken, vergroot je de kans dat ze later in hun leven goed met geld om zullen gaan,” aldus prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar financieel management bij TIAS Business School. Hij zocht samen prof. dr. Kees Koedijk naar de kerningrediënten voor een verstandige financiële opvoeding. Hiervoor werden ruim 2000 Nederlandse huishoudens ondervraagd in het Dutch Household Panel van CentERdata. De antwoorden op vragen over de financiële opvoeding werden gekoppeld aan de financiële vaardigheid op latere leeftijd. Vijf elementen bleken het meest effectief, waarvan zakgeld de sterkste positieve invloed bleek te hebben. Ondervraagden die op hun twaalfde jaar van hun ouders zakgeld ontvingen scoorden 42% sterker op hun financiële vaardigheid als volwassene.

Verder bleek het leren omgaan met geld door ouders (+23%), het stimuleren van sparen door ouders (+23%), het kinderen zelf laten bepalen van eigen uitgaven (+20%), en kinderen betaalde karweitjes laten verrichten (+14%) een beklijvend effect te hebben op de financiële vaardigheid later in het leven. Bovendien bleken kinderen die tussen hun 12e en 16e al werden gestimuleerd om te sparen, later 16% meer waarschijnlijk ook daadwerkelijk te sparen om extra uitgaven te dekken.

“Thuis over geld praten is belangrijk, zeker ook als onderdeel van de opvoeding. De kinderen van vandaag groeien op in een samenleving waarin de overheid steeds minder zaken voor ze regelt. Het is nu belangrijker dat ooit dat ze financieel vaardig worden, zodat ze later zelfstandige en verstandige keuzes ten aanzien van pensioen, hypotheek en beleggingen kunnen maken,” aldus prof. dr. Kees Koedijk. Zakgeld speelt daarbij een grote rol. Hoewel zakgeld steeds gebruikelijker wordt (71% van de ondervraagde dertigers kreeg op hun 12e zakgeld ten opzichte van slechts 20% van de zeventigers) krijgt bijna één op de drie twaalfjarigen geen zakgeld. “Dat is jammer, want jong aangeleerd is oud goed gedaan.”

Noot voor de pers:

Over het spanningsveld tussen de groeiende financiële verantwoordelijkheid en de gebrekkige financiële fitheid onder Nederlandse huishoudens schreven Dirk Brounen en Kees Koedijk het onlangs verschenen boek Nooit Meer Slapend Arm. Hierin beschrijven zij hoe Nederlandse huishoudens weer meer eigen financiële regie kunnen nemen in hun leven. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Brounen, 06 57351893 of d.brounen@tias.edu

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.