Health

Innovatie door nieuwe zorguitdagingen

24 maart 2016 | 2 min lezen

Ziekenhuizen zijn sterk in ontwikkeling en staan daarbij voor nieuwe uitdagingen. Behalve het zorgstelsel maken ook medische wetenschaps- en onderzoeksafdelingen een transitie door. Zij moeten hun sociale impact vergroten, efficiënter worden en zorgvuldige afwegingen maken. Tijdens een recente uitwisseling tussen Tuck School of Business en TIAS toonde het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) hoe zij met deze ontwikkelingen omgaat.

Ziekenhuizen specialiseren zich in toenemende mate, wat wordt weerspiegeld in de strategie van het UMCU. Het ziekenhuis heeft zes kern strategische kerngebieden aangewezen: neurologie, infectie & immuniteit, hart- en vaatziekten, oncologie, kinderzorg en regeneratieve geneeskunde. Overige disciplines worden voor rekening genomen door andere ziekenhuizen en UMC’s op regionaal en nationaal niveau, vertelt CEO prof. dr. Margriet Schneider de groep MBA-studenten van het Amerikaanse Tuck School of Business.

Het UMCU zoekt de samenwerking met andere kennisintensieve partijen in het overbruggen van de afstand tussen kennis en praktijk. Het ziekenhuis werkt met onderwijs-, onderzoeks-, overheids- en commerciële instellingen samen binnen de ‘One Health Campus’ op het Utrecht Science Park. Door meer translationeel en klinisch onderzoek te doen, wil het UMCU nieuwe kennis en innovatieve technologie snel vertalen naar de best mogelijke diagnoses en behandelingen. Tegelijkertijd breidt het ziekenhuis uit. "Het bouwlawaai is ons geluid van vooruitgang", aldus Pieter Duif, chief Real Estate Management van het UMCU.

Palliatieve zorg

De 'end of life' discussie illustreert de ingewikkelde ethische en juridische vraagstukken waar ziekenhuizen anno 2016 mee te maken hebben. Als een patiënt in Nederland wil stoppen met zijn behandeling, kan hij dit aangeven in een wilsbeschikking. De arts neemt de beslissing vanuit medisch oogpunt, legt een juridisch adviseur van het UMCU uit.

Prof. dr. Peter van der Voort, Academic Director van de Master of Health Administration aan TIAS, moet geregeld dergelijke beslissingen nemen op de Intensive Care waar hij werkt en geeft toelichting. "Als we denken dat het medisch zinloos is om door te gaan met de behandeling, schakelen we over op palliatieve zorg. Deze beslissingen worden altijd genomen met het hele medische team, als alle andere opties zijn geprobeerd." Nardo van der Meer, hoogleraar zorgmanagement aan TIAS, vult aan: "Dit is een zeer delicaat proces. Wanneer een patiënt boven 65 jaar is, volgen we een conversatieprocedure waarin we de end of life mogelijkheid bespreken met de patiënt.”

Een gevoelig onderwerp, zeker voor de buitenlandse bezoekers. "The right to live, the right to die. But in Brazil the latter is unthinkable", zegt één van hen. Gedreven door culturele waarden en de angst voor verwijtbaar handelen gaan artsen in Brazilië en de USA vaak door met behandelen, zelfs wanneer dit niet overeenstemt met de wens van de patiënt. "De angst voor medisch verwijtbaar handelen is groot in de Verenigde Staten en dit zorgt voor overmatige inzet van gezondheidszorg."

Philips zorgoplossingen
Kennismaken met innovatieve zorgoplossingen in het Philips Customer Visit Center in Best.

Technologische innovatie

Als onderdeel van de uitwisseling brengen de MBA studenten van Tuck School of Business ook een bezoek aan het Philips Customer Visit Center in Best. Hier maken ze kennis met de brede variëteit aan innovatieve zorgoplossingen en producten die worden ontwikkeld door Philips Healthcare. In de Ambient Experience room wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd hoe een klinische medische omgeving door dynamische verlichting minder beangstigend wordt. Benno Tieke, director business creation bij Philips, laat zien hoe betekenisvolle innovaties mogelijk zijn door samenwerking in een open business proces.

Hoe zullen ziekenhuizen en zorgcentra zich ontwikkelen in het licht van de vele technologische en maatschappelijke veranderingen? Een van de studenten zegt: “Ik denk dat wij de generatie zijn die voor verandering kan zorgen en over grenzen, agenda’s en politiek heen zal stappen.”

Executive Master of Health Administration

Binnen de TIAS Master of Health Administration (MHA) vindt ieder jaar een uitwisseling plaats met Tuck School of Business van het Dartmouth College in New Hampshire (US). Jaarlijks brengen MBA-studenten van de Amerikaanse business school een bezoek aan TIAS. Deelnemers van de MHA maken op hun beurt een studiereis naar Tuck School of Business. Heeft u interesse in de Executive Master of Health Administration aan TIAS?

Lees meer over deze Master

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.