Public Management

In gesprek met ministerie van Onderwijs over governance

9 februari 2016 | 1 min lezen

TIAS-alumnus Marieke Dekkers heeft een governancecode gemaakt voor samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs. Dit is in onderwijsland niet onopgemerkt gebleven. In een interview met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertelt Dekkers waarom een aparte Code Goed Bestuur nodig is.

Samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs genieten een grote vrijheid in hoe zij hun organisatie inrichten en besturen. De huidige governancecodes voor het funderend onderwijs zijn hiervoor onvoldoende geschikt, signaleert Dekkers, aan TIAS afgestudeerd voor de Master of Management in Education.

Uitnodiging tot debat

Daarom ontwikkelde zij een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs. Dit deed zij op basis van governancecodes uit de private en (semi)publieke sector, gesprekken met experts en toetsing aan bestaande samenwerkingsverbanden. In de code zijn principes over governance beschreven waaraan samenwerkingsverbanden zich kunnen toetsen.

“Met deze code kunnen samenwerkingsverbanden het gesprek aangaan”, aldus Dekkers in het interview met het ministerie van OCW op Passendonderwijs.nl. “Zie de code als een uitnodiging tot debat en als een instrument om na te denken over governance.”

Regionaal verband van scholen

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vloeien voort uit de Wet Passend Onderwijs uit 2014. Ze bestaan uit regionale verbanden van scholen en schoolbesturen, die met elkaar samenwerken op het gebied van passend onderwijs. Zij zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid en moeten de middelen voor extra ondersteuning beheren en verdelen.

Onder begeleiding van Prof. Dr. Edith Hooge schreef Marieke Dekkers een scriptie over de governance van deze samenwerkingsverbanden. In december 2015 studeerde zij cum laude af voor de Master of Management in Education bij TIAS School for Business and Society.

Master of Management in Education

De TIAS Master of Management in Education is speciaal ontwikkeld voor managers in complexe onderwijsorganisaties of educatieve dienstverleningsorganisaties. Als deelnemer krijg je nieuwe kennis en concrete vaardigheden aangereikt, waarmee je de regie kunt behouden in het sterk veranderende onderwijslandschap. Wil je weten hoe deze master je kan helpen om actief leiding te geven aan veranderingen? 

Download brochure of meld u online aan.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.