TIAS

Dr. ing. Tim de Leeuw benoemd tot hoogleraar

18 februari 2022 | 2 min lezen

Tilburg University heeft dr. ing. Tim de Leeuw met ingang van 11 februari 2022 benoemd tot hoogleraar Samenwerking, Innovatie en Ondernemerschap bij TIAS School for Business and Society. 

Het onderzoek van Tim de Leeuw richt zich, in de context van organisaties, op samenwerking, innovatie en ondernemerschap. Externe samenwerkingen (samenwerkingen tussen organisaties zoals allianties, joint ventures en corporate venture investeringen) zijn voor organisaties een belangrijke en veel voorkomend activiteit. In het algemeen leveren dergelijke samenwerkingen een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en specifiek aan het innovatievermogen. 

Zonder samenwerkingsverbanden tussen organisaties zouden veel innovaties minder of zelfs niet succesvol geweest zijn. Innovaties zijn belangrijk voor het voortbestaan en de groei van organisaties en via innovaties dragen organisaties bij aan een brede ontwikkeling van de maatschappij. 

Recente ontwikkelingen, zoals een toenemende complexiteit en de verdeeldheid van middelen en kennis, hebben gezorgd voor een toenemend belang van samenwerken. Daarom hanteren organisaties een ondernemende mindset en werken samen met andere organisaties om toegang te krijgen tot benodigde middelen en kennis.

Ondanks dat samenwerkingen tussen organisaties belangrijk zijn, gaat de samenwerking niet vanzelf en zijn er mogelijke negatieve effecten (bijvoorbeeld afhankelijkheden, conflicten en “kennislekkage”). Daarnaast behalen gemiddeld slechts 50% van de samenwerkende organisaties de beoogde samenwerkingsdoelen. Daarom is het van belang om samenwerkingen tussen organisaties te onderzoeken en te managen.

Deze leerstoel focust zich om die reden op het portfolioniveau van de samenwerkingsverbanden (dat is het volledige ego-netwerk oftewel alle directe relaties van een organisatie). Het onderzoek gaat een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de groeiende kennis en inzichten op samenwerkingsverbanden op het portfolioniveau. De Leeuw zal onder andere onderzoeken gaan doen waarbij een dynamisch perspectief wordt geïncorporeerd, een focus op antecedenten wordt gelegd en het proces tussen het binnenhalen van de externe middelen en kennis en de interne verwerking daarvan wordt onderzocht.  

De onderwijsactiviteiten van De Leeuw focussen zich voornamelijk op samenwerkingsverbanden (tussen en binnen organisaties), innovatie, onderzoeksmethode, kwantitatieve methode en academisch lezen en schrijven. Daarnaast is De Leeuw sinds 2018 bezig met het ontwikkelen van blended (een combinatie van online en in-class) onderwijs (zowel vakken als opleidingen). 

Prof. Dr. Ing. Tim de Leeuw (1984) behaalde een Master of Science in Organisatie Wetenschappen aan Tilburg University, faculteit Sociale wetenschappen (2010) en een PhD (2014) aan de Technische Universiteit Eindhoven, departement Industrial Engineering and Innovation Sciences. Aansluitend is hij gaan werken als senior wetenschapper op een project gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-TOP) bij Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management. Sinds 2016 is De Leeuw associate professor bij TIAS. 

In de afgelopen jaren heeft De Leeuw verschillende externe financieringen binnengehaald ten behoeve van onderzoeksprojecten en kennisvalorisatie. Daarnaast heeft hij meerdere prijzen ontvangen waaronder een flexibiliteit en innovatie award voor zijn onderwijs, beste docent, en meerdere best paper prijzen van de internationale Academy of Management conferenties. De Leeuw is ook associate editor geweest van een special editie van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Cleaner Production en is daarnaast (co)organisator geweest van meerdere internationale conferenties op het gebied van innovatie en management.

De onderzoeken van De Leeuw zijn gepubliceerd in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Research Policy, The Journal of Cleaner Production, The Journal of Business Research, The journal of Sociological Methods and Research, The Journal of Engineering and Technology Management, Journal of Management Inquiry. 

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.