Health

De zorgverzekeraar in het zorglandschap: de wolf in schaapskleren?

Door Nardo van der Meer | 1 oktober 2013 | 1 min lezen

Zorgverzekeraars komen naar buiten met goed nieuws: dalende premies! Maar is dit wel goed nieuws of juist het verbergen van de zwakte van ons zorgsysteem? De minister geeft zorgverzekeraars de vrije hand in het inkopen van zorg bij de ziekenhuizen. In een ‘vrije’ markt kan dat ten koste gaan van de kwaliteit. Nu wordt het tijd dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt voordat het te laat is!

Nu de miljoenennota de grenzen van de groei in de gezondheidszorg opnieuw aangeeft, is het essentieel om in de discussie helderheid te krijgen wat er bedoeld wordt met (beperking van) groei en wie er daadwerkelijk de regie heeft in het zorglandschap van Nederland. Wordt de patiënt nu de winnaar is dit proces....of de grote verliezer? De minister neemt hierin maar deels de regie. Indirect geeft zij de zorgverzekeraars vrij spel en die spelen mooi weer met het verlagen van de zorgpremies!

Een veilige bedrijfstak

Zorgverzekeraar zijn in Nederland is een heel veilige bedrijfstak. Winst mag men toevoegen aan de reserve en verlies wordt opgevangen door een door de minister gesteunde ‘stroppenpot’. Jaarlijkse winst staat daarom min of meer vast. Nu de zorgconsumptie afneemt in ons land en de zorgverzekeraars gezamenlijk een riante reserve hebben van honderden miljoenen, gaat de premie 2014 iets omlaag. Achmea -o.m. FBTO en Zilveren kruis met bijna 5,5 miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar van Nederland - heeft echter een probleem. In tegenstelling tot hun concurrenten hebben zij ziekenhuiscontracten afgesloten met een aanneemsom. Dit is interessant bij een stijgende zorgvraag. Echter bij een dalende zorgvraag betalen zij per ingreep meer dan bijvoorbeeld CZ en VGZ. En laat die vraag nu dalen!

Geen nood bij Achmea. Een hogere premie in deze markt is echter niet handig. Dan stappen de verzekerden massaal over! Dus over een andere boeg. In deze ‘vrije’ marktsector zijn zij dusdanig groot dat ze in bepaalde regio’s bijna monopolist zijn. In de onderhandelingen met de ziekenhuizen ligt hun openingsbod opeens tot 15% lager dan vorig jaar. Ziekenhuizen worden gedwongen om hun zorg 15% goedkoper aan te bieden, slikken of stikken. Maar wie stikt er nu eigenlijk? Uiteindelijk maar een categorie: de patiënt! Bezuinigingsslag op bezuinigingsslag binnen de zorgsector kan en zal uiteindelijk alleen maar leiden tot een dalende kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarom is het tijd voor de minister om de regie te nemen en falende marktwerking aan de kaak te stellen. Ook is het weer tijd voor de patiënt om goed te kijken bij wie men verzekerd is!

Deze blog verscheen ook op Skipr.nl.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.