Health

Aantal vrouwen in top van ziekenhuizen stabiliseert

6 januari 2023 | 2 min lezen

Voor het eerst sinds 2014 is het percentage vrouwelijke bestuurders in ziekenhuizen gedaald. En wel met 2%. Dit blijkt uit de Hospital Leadership Monitor 2022. ‘De daling wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal mannen in de Raden van Bestuur, terwijl het aantal vrouwen gelijk is gebleven’, stelt Leonique Niessen, initiatiefnemer van de jaarlijks monitor en groot voorstander van diversiteit in de top van zorgorganisaties. De stijgende lijn sinds 2014 van het aantal vrouwen in de top van ziekenhuizen (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) is wel voortgezet van 24% naar 39% in 2021, zij het vertraagd. In 2020 bedroeg het gezamenlijk aantal vrouwelijke bestuurders en toezichthouders 38%. 

Inzoomend op de achterliggende absolute getallen constateert Niessen dat de daling in het percentage vrouwelijke bestuurders vooral wordt veroorzaakt door een hoger aantal toetredende mannen. ‘Bij de RvB is dit 17 vrouwen versus 26 mannen en bij de RvT 32 vrouwen versus 38 mannen, terwijl juist bij de RvT de afgelopen jaren veel meer vrouwen dan mannen toetraden. Wat we ook zien is dat voor het eerst de gemiddelde leeftijd van aantredende vrouwelijke bestuurders in 2021 hoger is dan die van mannelijke toetreders (53,6 jaar versus 53,0 jaar).’

Een belangrijke conclusie die Niessen dan ook trekt uit de resultaten van de Monitor is ‘dat de vanzelfsprekendheid om een vrouw te benoemen op een opengevallen plek afneemt. Enerzijds is dat logisch, de grootste inhaalslag is de afgelopen jaren wel gemaakt. Anderzijds is het opvallend, omdat je ook ziet dat er nog steeds een aantal tweehoofdige Raden van Bestuur zijn met twee mannelijke bestuurders.’ Het afgenomen aantal vrouwelijke voorzitters in 2021 onderstreept haar conclusie. In 2021 heeft 30% van de ziekenhuizen een vrouwelijke bestuursvoorzitter. In 2020 was dit nog 35%. Hadden in 2020 en 2019 acht ziekenhuizen een vrouwelijke RvT-voorzitter, in 2021 zijn dit er nog maar zes. Vooralsnog vertaalt de afgenomen vanzelfsprekendheid om een vrouw te benoemen zich nog niet in een daling van het aantal ziekenhuizen met het streefgetal van minimaal 30% vrouwen in de top. Dit percentage steeg van 76% in 2020 naar 78% in 2021. 

Hospital Leadership Monitor 2022

Niessen brengt op persoonlijke titel samen met prof. dr. Nardo van der Meer en prof. dr. Peter van der Voort sinds 2018 de Hospital Leadership Monitor uit. De drie zijn groot voorstander van meer diversiteit in de top van de zorg en vragen met deze jaarlijkse Monitor aandacht voor dit maatschappelijk vraagstuk.

De Hospital Leadership Monitor 2022 is een publicatie op initiatief van drs. Leonique Niessen en is uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Nardo van der Meer en prof. dr. Peter van der Voort van TIAS School for Business and Society. De Monitor is gebaseerd op de Female Board Index die sinds 2008 door prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (ook TIAS-Tilburg University) gepubliceerd wordt voor vrouwen in RvB en RvC van Nederlandse beursvennootschappen. TIAS is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. De monitor is ontwikkeld om de maatschappelijk relevante vraag te kunnen beantwoorden wat de (ontwikkeling van) diversiteit in de top van de ziekenhuizen is en in hoeverre wordt voldaan aan het streefgetal van minimaal 30% vrouwen. De Monitor onderzoekt het geslacht, de leeftijd en de achtergrond van bestuurders en toezichthouders.

Het volledige rapport is hieronder te openen.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.